Rotra voert als eerste expediteur in Nederland en België het keurmerk klimaatneutraal gecertificeerd na een succesvolle certificeringsaudit afgenomen door onafhankelijk auditor Preferred by Nature. Dit betekent dat Rotra, in navolging van bedrijven als bol.com en Arla Biologisch, voldoet aan de strikte criteria voor een klimaatneutrale organisatie volgens het certificeringsprogramma van internationaal adviesbureau voor duurzaamheid Climate Neutral Group. Een organisatie komt in aanmerking voor deze certificering door haar volledige CO2-voetafdruk te meten, verplicht te reduceren en de restuitstoot te compenseren.

  • Meten

In samenwerking met Climate Neutral Group (CNG) heeft Rotra de volledige CO2-uitstoot van alle vestigingen in de Benelux in kaart gebracht. Dit betreffen alle directe en indirecte emissies binnen het eigen domein (emissies scope 1 en 2 en zakelijk en woon-/werk uit scope 3).

  • Reduceren

Op basis van een analyse van deze footprint is een SMART reductieplan ontwikkeld die past bij de internationale klimaatverdragen en onze duurzaamheidsambities. Voor Rotra betekent dit halvering van de uitstoot in 2030 en een volledig emissievrije organisatie in 2050.

  • Restuitstoot compenseren

In deze transitie naar emissievrij komt er nog steeds CO2 vrij. Dit kunnen we niet van vandaag op morgen verhelpen. Deze restuitstoot compenseren we volledig door te investeren in het VSC Nederlands biogas project: Methaanvergisting en energieopwekking in Nederland. Melkkoeienmest wordt omgezet in elektriciteit, wat CO2 en methaan reductie oplevert en hierdoor bijdraagt aan het CO2-reductie, circulaire landbouw en de oplossing van het stikstofprobleem. Klimaatcompensatie wordt ondersteund door de Verenigde Naties om klimaatverandering te bestrijden en sluit aan bij de SDG goals van de VN.

  • Certificering keurmerk door onafhankelijke auditor 

De footprint, reductiemaatregelen en de compensatie worden jaarlijks getoetst door onafhankelijk auditor Preferred by Nature. Middels deze klimaatcheck wordt gecontroleerd of Rotra haar reductiedoelstellingen bewerkstelligt en nog steeds aan de klimaatneutraalstandaard van Climate Neutral Group voldoet. Zo wordt jaarlijks beoordeeld of Rotra het keurmerk klimaatneutraal gecertificeerd – erkend door ISEAL – mag blijven voeren. Het complete plan met footprint, reductiemaatregelen en compensatieproject is vastgelegd in Rotra’s Climate Policy Document en voortaan deel uitmaakt van het officiële jaarverslag van de Rotra holding. 

Machiel Roelofsen, directeur Rotra: “Bij Rotra vinden we dat de strijd tegen klimaatverandering niet snel genoeg kan. Onze certificering voor een klimaatneutrale organisatie is een belangrijke mijlpaal in ons duurzaamheidsbeleid. We spannen ons nu in om onze planeet met een goed gevoel door te kunnen geven aan de volgende generaties. We zijn al enkele tientallen jaren actief (geweest) op gebied van verduurzaming met onder meer zonnecellen op onze Warehouses, vrachtwagens op alternatieve brandstoffen en het 1e multimodale LNG-vulstation in de EU op onze container terminal in Doesburg. Met ons platform rotraNext hebben we de logistieke keten gedigitaliseerd als duurzame oplossing voor een inefficiënte en papier intensieve branche. De komende jaren ligt onze focus op onze transitie naar halvering van uitstoot in 2030 en uiteindelijk emissievrij. In deze transitie compenseren we onze restuitstoot volledig waardoor we direct het verschil maken en actief bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. En tegelijk een primeur als 1e klimaatneutraal gecertificeerde expediteur in de Benelux”.