Rotra compenseert ruim een miljoen kilogram CO2 in 2019

Bron
Rotra

Logistiek dienstverlener Rotra levert in samenwerking met  haar klanten alvast haar eigen bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van de regering. Met het product Rotra Green Footprint heeft het bedrijf ruim 1 miljoen kgs CO2 gecompenseerd in 2019: 1.120.808 kgs! Dit betreft compensatie van vrijgekomen CO2 bij 7.650 zendingen die Rotra heeft mogen verzorgen voor haar Green Footprint klanten. Ter illustratie: de uitstoot van een (wereld)burger bedraagt 3,4 ton CO2 jaarlijks; één ton CO2 wordt gecompenseerd door (het planten van) 50 bomen die een jaar lang groeien. Voor Rotra is verduurzaming van de logistieke keten een essentieel speerpunt in haar strategie.

Rotra heeft de ambitie om voorloper te zijn in het streven naar een duurzame transportsector en anticipeert daarmee op de toekomst. Rotra’s brandstofvisie voorziet in een transitie van schoon, naar schoner naar uiteindelijk emissievrij. In dit transitietraject naar emissievrij voorziet Rotra in het product Rotra Green Footprint. Met Rotra Green Footprint bieden we onze klanten en partners de mogelijkheid wereldwijde zendingen 100% klimaatneutraal te verschepen door uitstoot van CO2 te compenseren met investeringen in duurzame projecten. Dit gebeurt in samenwerking met de gecertificeerde organisatie Climate Neutral Group. Rotra is al haar klanten erkentelijk die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat!

Share Button