Hij zal in Parijs o.a. leiding gaan geven aan de activiteiten van de OESO op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om ketenverantwoordelijkheid van bedrijven op het terrein van conflictmineralen of kinderarbeid. Daarnaast zal hij zich inspannen om niet-OESO landen (zoals China en India) zich te laten aansluiten bij de OESO richtlijnen voor multinationals.
Eerder dit voorjaar was hij hiervoor met consensus gekozen door de 34 lidstaten van de OESO.
Roel is sinds 2007 directeur Internationale Marktordening en Handelspolitiek en bekleedt daarnaast sinds 2010 de Ien Dales leerstoel “de overheid als arbeidsorganisatie” aan de Universiteit van Amsterdam.