De Britse vermogensbeheerder Isis demonstreerde de complexiteit van het op grote schaal stemmen in een gisteren gepubliceerd rapport. Daarin wordt het stemgedrag in het afgelopen jaar verantwoord. Isis, met een beheerd vermogen van euro 82 mrd een van de groten in Europa, bracht wereldwijd 13.866 keer zijn stem uit. Slechts in 5% van de gevallen ging Isis in tegen het voorstel van het ondernemingsbestuur en in 3% van de gevallen onthield het fonds zich van stemming.

Met name in beloningsvoorstellen keerde Isis zich tegen het bestuur. Isis stemde ook op 276 moties van aandeelhouders en ging daarbij in de helft van de gevallen in tegen de wens van het bestuur.

Robeco gebruikt tot op heden het stemrecht van de publieksfondsen alleen op ad hoc basis, zegt Breen. Een gespecialiseerde dienstverlener moet nu gaan adviseren over een algemeen beleid op grond waarvan gestemd wordt. Diezelfde partij voert het feitelijke stemmen uit en levert een rapportage van het stemgedrag aan Robeco.

Een beperking in het overal stemmen ligt er nog in een aantal Europese landen waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. ‘Om daar te kunnen stemmen worden de aandelen een aantal dagen rond de vergadering geblokkeerd’, legt Breen uit. ‘Wij garanderen dagelijkse liquiditeit in onze fondsen en dat moeten we, ook in het jaarverslagenseizoen, wel kunnen waarmaken.’ In afwachting van aanpassing van de blokkeringsregels zal Robeco het stemmen in deze landen beperken tot de belangrijkste kwesties.

Met zijn stembeleid komt Robeco tegemoet aan de oproep van voorstanders van effectieve aandeelhoudersinvloed. Onder hen is minister Hans Hoogervorst van Financiën. Deze roept institutionele beleggers op om hun stem als aandeelhouder actief te gebruiken. Het ligt in de verwachting dat de code voor goed ondernemingsbestuur (‘corporate governance’), die de commissie Tabaksblat voorbereidt, regels voor het stemmen door instituten bevat.

Stemmen en verantwoording hierover is ook onderwerp van discussie onder de Nederlandse pensioenfondsen. ‘Ik denk zelf dat je de fiduciaire verplichting hebt om te stemmen en dat te verantwoorden’, zegt voorzitter Peter de Koning van pensioenfondsenkoepel Scgop. Grote fondsen als ABP en PGGM vorderen al met het vormgeven en uitvoeren van een stemrechtbeleid.