Onder de grootste ondernemingen ter wereld is veel respect voor Ricoh’s allesomvattende aanpak van milieuvraagstukken en haar lange termijnvisie tot 2050. Deze visie behelst het streven om de invloed op het milieu van Ricoh voor 2050 terug te brengen naar een achtste ten opzichte van 2000. Dit is het niveau waarop de aarde zelf de milieubelasting zou kunnen herstellen, die wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. `Zero Waste’ is één van de manieren waarop dit streven wordt omgezet in de praktijk. Door alle producten na terugname opnieuw in te zetten, onderdelen te recyclen en materialen na verwerking als grondstof te hergebruiken in het productieproces, wordt afval tot een minimum beperkt. Van de 100 wereldwijde ondernemingen die er een milieuverantwoorde bedrijfsvoering op na houden is een derde van de ranglijst van 2008 dit jaar vervangen door nieuwe organisaties. Ricoh is er trots op één van de weinige bedrijven te zijn die al 5 jaar op een rij een positie innemen op deze belangrijke lijst.

Sjoerd van Leeuwen, Marketing Operations Manager Ricoh Nederland: “Het is een eer dat de milieumaatregelen die Ricoh heeft doorgevoerd, gewaardeerd worden door de deelnemers aan dit vooraanstaande wereldwijde forum. Zowel op internationaal als lokaal niveau is maatschappelijk verantwoord ondernemen één van onze belangrijkste speerpunten. Dat blijkt onder meer uit ons MVO-beleid en de publicatie van ons jaarlijkse duurzaamheidverslag. Daarnaast hebben we twee jaar geleden Ricoh’s MVO Scriptieprijs in het leven geroepen. Met deze scriptieprijs motiveren we studenten om later als werknemers MVO in te zetten als leidraad voor management en strategie. Een goed MVO-beleid laat zien dat bedrijven zich realiseren dat de wereld groter is dan hun eigen onderneming. We zijn er trots op dat het World Economic Forum voor de vijfde maal onze initiatieven erkent.”