RePay International, het bedrijf achter de Visa GreenCard, is verheugd met de bevestiging door Milieu Centraal en Klimaatcompensatie.nl van zijn eigen koers. Niet alleen de goede beoordeling in het rapport, maar ook de aanbevelingen die worden gedaan om verder tot standaardisatie te komen worden door RePay goed ontvangen. Patrick Bunnik, CEO van RePay International benadrukt het belang van samenwerking: “In een niet gereguleerd systeem, is het van het grootste belang voor de consument om de zaken snel transparant en inzichtelijk te maken. Milieu Centraal heeft hiertoe een goed initiatief genomen en een belangrijke eerste stap is gezet. We betreuren het dat het rapport aanleiding heeft gegeven voor partijen om het initiatief te verlaten. Wij zijn nadrukkelijk van mening dat je milieucompensatie niet streng genoeg kunt controleren, en tevens tot gezamenlijke normen moet komen. Zelf laten we ieder jaar al onze instrumenten en investeringen dubbel controleren door gerenommeerde organisaties als PWC en TNO.”

Bunnik vervolgt: “Wij gaan er van uit dat de aanbevelingen in het rapport leiden tot een transparante en gestandaardiseerde manier van werken bij compenserende bedrijven en organisaties. Bovendien hoop ik dat andere organisaties die nog niet deelnemen zoals luchtvaart- en oliemaatschappijen een reden zien om ook deel te nemen. Ook roep ik partijen op die het initiatief hebben verlaten om mee te blijven helpen aan standaardisatie. Juist als het partijen betreft voor wie, net als wij, de voorgestelde normen nog niet ver genoeg gaan.”