Renewi meldt goede vooruitgang met ambitieuze MVO-doelstellingen

Renewi’s MVO-aanpak zit diep geworteld in zijn doelstellingen om gebruikte materialen een nieuw leven te geven en zijn medewerkers te stimuleren om zich samen en op een verantwoordelijke manier in te zetten voor veiligheid, duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Deze doelstelling betekent dat alles bij Renewi draait om duurzaamheid en dat het bedrijf gezien wil worden als een groene onderneming die een cruciale rol vervult in de realisatie van de circulaire economie. De drie meest in het oog springende aandachtsgebieden voor onze MVO-activiteiten zijn het beschermen en behouden van onze planeet, het veilig en gezond houden van onze mensen, en het bouwen van sterke samenwerkingsverbanden in onze lokale gemeenschappen.

Tijdens het verslagjaar zijn we gestart met verschillende innovatieve initiatieven gericht op duurzame recyclingoplossingen, zoals met Peel Pioniers dat etherische oliën produceert uit citroenschillen, met PMC dat vervuild staal recyclet, en met Philips voor de productie van nieuwe stofzuigers die voor 36% bestaan uit gerecycled materiaal. Deze voorbeelden onderbouwen mede de verdere stijging van onze recyclingpercentages, die met 66,9% hun hoogste niveau ooit hebben bereikt, net als ons recycling- en terugwinpercentage van 90,0%. Dit blijft een consistente en aanzienlijke verbetering over de afgelopen 10 jaar. Daarmee hebben we alle van onze vijf duurzaamheidsdoelstellingen gerealiseerd, die we vorig jaar hebben vastgesteld bij de start van onze groene financiering.

Afgelopen jaar zijn ook onze veiligheidsprestaties verder verbeterd, een belangrijk aandachtspunt voor ons bedrijf, met de introductie van een nieuw project ter versterking van de veiligheidscultuur binnen Renewi. Dit heeft bijgedragen tot een verbetering van 7% in het ongevallencijfer van meer dan drie dagen en een toename van meldingen van bijna-ongevallen met 64%.

Renewi besteedt ook veel aandacht aan de gevolgen van zijn activiteiten. We hebben geïnvesteerd in 285 Euro VI vrachtwagens, waardoor nu 34% van onze voertuigen voldoet aan de hoogste emissienorm. In de tweede helft van het jaar hebben we ook nieuwe, efficiëntere en geoptimaliseerde routes ingevoerd voor de inzamelactiviteiten. Dit heeft nu al geleid tot een vermindering van het brandstofverbruik per ton verwerkt afval tot 3,117 en op termijn zal dit waarschijnlijk nog resulteren in een verdere vermindering.

Sterke relaties bouwen in lokale gemeenschappen en met innovaties de maatschappij op weg helpen naar een duurzamer toekomst, zijn altijd belangrijke aandachtspunten geweest voor Renewi. Voor lokale gemeenschappen hebben inzameling en recycling van afval vanzelfsprekend invloed, en Renewi zet zich in om deze tot het minimum te beperken.

Otto de Bont, CEO bij Renewi zei:

“Ik ben blij dat we over het afgelopen jaar goede vooruitgang hebben geboekt met onze MVO-doelstellingen. Duurzaamheid is een belangrijk fundament in onze bedrijfsvoering en ik ben blij dat we actief bijdragen aan de circulaire economie door een verhoging van ons recycling- en terugwinpercentage tot 90%. Ook ben ik er trots op dat onze teams met hun inspanningen de veiligheid in heel Renewi gezien over het gehele jaar met maar liefst 7% hebben verbeterd. We verheugen ons erop om nog intensiever samen te werken met onze eigen mensen, onze klanten en onze leveranciers zodat we deze positieve ontwikkelingen in het volgend jaar kunnen voortzetten.”

MVO HOOGTEPUNTEN 2019 2018 2019
PLANEET    
Recyclingpercentage verhoogd met 0,6%pp 66,3% 66,9%
Recycling en terugwinpercentage verhoogd (in % van totaal verwerkt afval) met 0,9% 89,1% 90,0%
Toename vermijdingspercentage CO2 (per ton verwerkt afval) met 1,8% 0,214 0,218
Toename aantal Euro 6 vrachtwagens (in % van totale wagenpark) met 10,7 pp 24,2% 34,9%
Verbeterd voertuigrendement (liter brandstof per ingezamelde/vervoerde ton afval) met 1,1% 3,151 3,117
MENSEN    
Verbeterd ongevalcijfer >3 dagen met 7% 1.505 1.404
Verbetering verzuimongevallen met 14% 12,5 10,8
Toename meldingen van bijna-ongelukken door werknemers met 64% 10.934 17.927

 

Download het volledige MVO-rapport van Renewi 

Share Button