De relaties (die vooral handelen over gezondheid, mensenrechten en leefmilieu) hebben betrekking op sponsoring (58%), samenwerking rond een punctueel project (15%) , overleg (14%) , confrontaties (9%), of samenwerking op langere termijn (5%). Meer dan 70% van de ondernemingen kenmerken de ngo’s als : Ã?? strijdlustigÃ??, Ã?? invloedrijkÃ??, Ã?? idealistisch Ã??, Ã?? dynamisch Ã?? en Ã?? noodzakelijk voor de samenleving Ã??. Om de contacten te intensifiëren wenst Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO, zijn leden beter te informeren over de ngo’s die volgens hem meer proactief zouden moeten werken. Voor hem zijn ngo’s sociale actoren, Ã?? al is het wel zo dat sommige zich verantwoordelijker gedragen dan andere Ã?? en dat de informele contacten (zoals met Amnesty) goed verlopen terwijl dat helemaal niet zo is bij formele contacten zoals in de Raad voor Duurzame Ontwikkeling. Forward beklemtoont dat de leden geen Ã?? afwachtende houding Ã?? mogen aannemen, gezien Ã?? de beschadigingsmacht Ã?? die de ngo’s tegenover hen bezitten : vaak zijn ze beïnvloed door Ã?? linkse ideeën Ã??, en Ã?? sommigen hebben nog steeds de gewoonte om schande te roepen als het over de zakenwereld gaat Ã??. Volgens Forward zijn de ngo’s er zich niettemin van bewust Ã?? dat ze hun doelstellingen niet kunnen realiseren zonder de medewerking van de economische actoren Ã??.