Vijftien internationale reisorganisaties lanceerden gisteren de Tourism Declares a Climate Emergency campagne. Onder de ondertekenaars is een aantal grote, internationale reisorganisaties, zoals Responsible Travel, Intrepid en Exodus. Better Places is de eerste Nederlandse reisorganisatie die zich aansluit bij dit initiatief. De bedrijven beloven actie te ondernemen om de CO2-uitstoot van de reizen die ze aanbieden drastisch te verminderen.

Niet minder, maar anders op vakantie

Met de start van de Vakantiebeurs is het boekingsseizoen officieel geopend. Voor reisorganisatie Better Places een mooi moment om de plannen voor het komende reisjaar te presenteren. Oprichter Saskia Griep: “We hebben te maken met een klimaatcrisis, dus ook voor de reisindustrie is het ‘no longer business as usual’. Als we onze mooie planeet willen beschermen moeten we radicaal actie ondernemen. Het gaat er niet om dat we minder op vakantie kunnen gaan, maar we zullen vooral anders en bewuster moeten reizen.”

Tourism Declares a Climate Emergency

‘Tourism Declares a Climate Emergency’ is een collectief van internationale reisorganisaties en wetenschappers in het toerisme die officieel erkennen dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. Better Places is de eerste Nederlandse reisorganisatie die een handtekening zet onder de belofte om maatregelen te nemen tegen verdere opwarming van de aarde. Het is geen symbolisch gebaar. Wie zijn handtekening zet wordt verplicht om een aantal concrete stappen te maken, zoals het ontwikkelen van een ‘klimaatcrisisplan’, en terugbrengen van CO2 uitstoot van eigen reizen tot 55% onder het 2017 niveau. Zie hier voor meer informatie.

Compenseren is niet de oplossing

Zolang er nog geen oplossing is voor het vervuilende vliegen blijft Better Places al haar reizen compenseren, inclusief de vlucht die nodig is om de bestemming te bereiken.. “Het is belangrijk dat reisorganisaties die CO2-uitstoot compenseren daar transparant over zijn. Vaak wordt alleen het landarrangement gecompenseerd, terwijl dat bij een verre reis maar 20% van de totale uitstoot is. Compenseren is nodig, maar het is niet de oplossing. Om klimaatverandering tegen te gaan zullen we ook echt aan de slag moeten gaan met het reduceren van onze CO2 uitstoot.”

CO2-uitstoot per reiziger fors omlaag

Better Places heeft zichzelf tot doel gesteld om vanaf 2020 elk jaar de CO2 uitstoot per reiziger met 5% te verlagen t.o.v. 2019: “We willen dat bereiken door onze reizigers te stimuleren om minder vaak een verre reis te maken en langer op reis te gaan, een directe vlucht te boeken en ter plekke zo min mogelijk binnenlandse vluchten te nemen. Ook willen we ervoor zorgen dat meer mensen een reis binnen Europa maken en onder de 750 kilometer de trein of bus pakken, en zijn we druk bezig met het uitbreiden van ons reisaanbod in Oost-Europa. Deze ambitieuze doelstelling dwingt ons om te innoveren en actief op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om op vakantie te gaan.”

Over Tourism Declares

Tourism Declares a Climate Emergency’ is een collectief van internationale reisorganisaties en wetenschappers in het toerisme die officieel erkennen dat we te maken hebben met een klimaatcrisis. Alle deelnemende organisaties hebben zich verplicht om:

  • Een klimaatcrisisplan te ontwikkelen en presenteren binnen zes maanden.
  • Het klimaatcrisisplan openbaar te maken en elk jaar over de voortgang te rapporteren.
  • CO2-uitstoot van hun reizen voor 2030 met 55% te verminderen.
  • Ervaringen en kennis te delen met de Tourism Declares a Climate Emergency deelnemers.
  • Politici en andere toerismebedrijven en belanghebbenden op te roepen om actie te ondernemen om de overgang naar CO2-neutraal toerisme te versnellen.