Het ‘duurzame doel’ van Kuoni is het minimaliseren van negatieve aspecten van toerisme en het maximaliseren van positieve effecten. Kuoni heeft inmiddels zo’n 30 relevante projecten over de hele wereld geïmplementeerd, waarbij er vier prioriteiten zijn:
1) verbetering van werkomstandigheden in de toeristische sector, 2) tegengaan van seksuele uitbuiting van kinderen, 3) zorgdragen voor de beschikbaarheid van schoon water op de bestemmingen en 4) het verminderen van het broeikaseffect.

“Ons nieuwe Corporate Responsibility Report geeft een duidelijk inzicht in de strategie van Kuoni op dit gebied en maakt duidelijk welk belang Kuoni hecht aan Duurzaam Toerisme. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de verschillende projecten die Kuoni heeft geïmplementeerd over de hele wereld”, vertelt Arjan Kastelein, Manager Innovations & Corporate Responsibility van Kuoni Benelux. Het 2008/2009 rapport laat ook zien welk belang Kuoni geeft aan de interactie met belangrijke partners, zoals de eigen werknemers, de klanten, de accommodatieverschaffers en de bestemmingen zelf. Ook wordt aandacht besteed aan de komende doelstellingen op het gebied van Duurzaam Toerisme. Het rapport is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Om de eigen werknemers nog meer betrokken te maken bij Duurzaam Toerisme en duurzaamheid in het algemeen, organiseert Kuoni op 22 april 2009 een eigen ‘Corporate Responsibility Day’ in alle Kuoni-vestigingen in de wereld, zo ook in de kantoren in Amsterdam. Het motto van die dag is:
‘Wees creatief, bespaar papier’ met lokale activiteiten die hierop betrekking hebben.