De Wet Samen is op 1 januari 1998 ingevoerd om arbeidsdeelname van etnische minderheden te bevorderen. Destijds is er bewust voor gekozen om de wet een tijdelijk karakter te geven om bedrijven van hun verantwoordelijkheid bewust te maken en te stimuleren tot maatregelen. Uit de evaluatie blijkt dat de beoogde bewustwording is bereikt. Afschaffing past bovendien bij de kabinetsdoelstelling om administratieve lasten voor werkgevers te verminderen. Daarnaast gaat van de registratie van allochtonen een stigmatiserende invloed uit op hun positie binnen bedrijven. Het is hoog tijd om de relaties tussen allochtonen en autochtonen te normaliseren.

Omdat het kabinet de arbeidsdeelname van allochtonen wel wil verhogen, heeft het een aantal andere maatregelen aangekondigd. Zo wordt een Landelijk Centrum Diversiteitsmanagement opgericht om werkgevers te informeren en adviseren en om ‘goede voorbeelden’ te verspreiden. Het centrum gaat medewerkers personeelszaken helpen hun kennis over divers personeelsbeleid te vergroten door opleidingen aan te bieden. Daarnaast wordt een bedrijfseconomisch hulpmodel ontwikkeld, waarmee bedrijven de kosten en baten van een multicultureel personeelsbeleid in beeld kunnen brengen. Een ambassadeursnetwerk van werkgevers gaat daarnaast onderling resultaatgerichte afspraken maken over de verspreiding van goede initiatieven.