Steeds meer CEO’s, bestuurders en managers ervaren heel direct dat wendbaarheid een kwestie is van de hele keten en dat samenwerking een onontbeerlijk ingrediënt is om te overleven in een turbulente en complexe wereld. Een andere trend die versnelt, is de wens om met bedrijfsactiviteiten bij te dragen aan een betere wereld. Om verantwoordelijkheid te nemen, in woorden én daden. Ook ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dit in hun onlangs gepresenteerde Agenda 2030. “Bestuurders realiseren zich dat je vooral impact kunt maken als je het samen doet. Ketensamenwerking is de sleutel tot succes”, stellen Jack van der Veen en Michel van Buren. Zij zijn de auteurs van het nieuwe managementboek ‘Regisseer de keten’.

Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en wordt door business leaders onderschreven. De belangstelling voor ketensamenwerking en supply chain management sluit aan bij de wereldwijde verschuiving van een Angelsaksische, shareholdergedreven manier van zakendoen naar het Rijnlandse model. Een model gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en duurzame aandacht voor alle stakeholders, passend bij de groeiende wens om met bedrijfsactiviteiten bij te dragen aan een betere wereld.

​​​Potentie met lef en leiderschap ontsluiten

Hoogleraar Jack van der Veen en businessconsultant Michel van Buren verbinden in dit boek deze fundamentele visie aan een praktische managementmethode. Gebaseerd op twintig jaar onderzoek en praktijkervaring zetten ze uiteen wat de succesfactoren van ketensamenwerking zijn en hoe je het organiseert. Tal van openhartige cases laten zien hoe toonaangevende bedrijven succes boeken door intern en extern samen te werken. Regisseer de keten laat CEO’s, dga’s, directeuren en bestuurders zien welke enorme potentie er nog in hun organisaties schuilt en hoe ze die, met lef en leiderschap, kunnen ontsluiten. Om samen succes te behalen, voor zichzelf en de wereld waar ze deel van uitmaken.

Over de auteurs

Prof. dr. Jack A.A. van der Veen is als hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en bekleedt de evofenedex leerstoel Supply Chain Management. Hij publiceert geregeld in wetenschappelijke en businessmedia en doceert in verschillende masterprogramma’s, executive programma’s en workshops. Jack en Michel zijn beiden betrokken bij het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP).

Michel B. van Buren MBA is oprichter en eigenaar van BLMC en al twintig jaar specialist in supply chain consultancy en interim-management. Hij ontwikkelde de Supply Chain Optimalisatie Methode BLMC (SCOMB) waarmee supply chain consultants organisaties transformeren naar een volgende fase. In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit ontplooit Michel kennisinitiatieven.

Bestel het boek online