Bijna dertig bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda. Deze bedrijven zijn de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om van het Noordzeekanaalgebied de groene stekker voor de regio te maken. De ambities zijn groot en die kunnen alleen gezamenlijk worden gerealiseerd, zo blijkt uit het Regioplan Noordzeekanaalgebied.

Het Regioplan beschrijft projecten die kunnen bijdragen van het verlagen van de CO2 uitstoot. Het is de bedoeling de uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 met tenminste 49% te verminderen. Het plan geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van industriële CO2-emissie reductie en energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. Uit de projecten van de bedrijven blijkt dat de initiatieven van de bedrijven kunnen zorgen voor een CO2-reductie van bijna 15 megaton (Mton). Dit is ruim boven de gestelde ambitie van 4,2 Mton voor het hele Noordzeekanaalgebied. Het grootste deel van deze reductie wordt gerealiseerd met de projecten van Tata Steel (samen 7,4 Mton) en de sluiting van de Vattenfall Hemweg-kolencentrale (CO2-reductie van 2,5 Mton).

Verschillende bedrijven geven aan dat het plan kansen biedt. Ruud Stevens, projectmanager Herontwikkeling Hemweg bij Vattenfall vertelde hierover het volgende: ‘’Onze planning is sterk afhankelijk van externe factoren zoals marktvraag, overheidsbeleid en de snelheid waarmee de regionale infrastructuren ontwikkelen. We zoeken actief contact met andere partijen en stakeholders om samen op te trekken binnen deze onderwerpen.’’ Naast inzichten beschrijft het Regioplan ook knelpunten en randvoorwaarden. Jona de Kruif, manager bij Bunge constateerde dit: ‘’Het vereenvoudigen van de regelgeving, het versnellen van het vergunningstraject en een platform om vraag en aanbod te koppelen, zijn essentieel om de transitie naar de circulaire economie te versnellen’’.

Met het Regioplan NZKG wordt een belangrijke stap gezet om het versneld en succesvol realiseren van de energietransitie. Op 30 juni a.s. wordt het Regioplan aangeboden aan minister Wiebes (EZK).