Doel was om de CO2 uitstoot die bij de productie van koffie vrijkomt niet simpelweg te compenseren, maar juist duidelijke keuzes maken voor het minimaliseren van de CO2 uitstoot.

Stap 1 was de keuze voor het gebruik van biologisch geteelde koffie. Dat zorgt niet alleen voor een veel puurder product, maar ook voor een minimale impact op het milieu omdat er géén bestrijdingsmiddelen en kunstmest wordt gebruikt.

Stap 2 had betrekking op de verpakking. Daarom wordt Redbeans verpakt in aluminiumvrije folie.

Stap 3 gaat uit van het gebruik van groene energie bronnen. Het bijzondere van Redbeans is dat bij de productie niet alleen gebruik wordt gemaakt van groene stroom, maar ook van biologisch opgewekt gas
Neuteboom is de grootste afnemer van groen gas bij Essent. Dit gas wordt opgewekt bij stortgasinstallaties in onder meer Wijster in Drenthe. Het organische deel van het gestort materiaal wordt hierbij omgezet in methaan. Stortgas is 100% groen gas.

Stap 4: dankzij deze keuzes wordt er nog slechts een beperkte hoeveelheid CO2 uitgestoten. Deze wordt vervolgens gecompenseerd via zogenoemde ‘Gold Standard’ certificaten.

Maar Redbeans gaat nog verder. Redbeans is in de eerste plaats lekkere koffie en daarom gemaakt van 100% handgeplukte Arabicabonen, biologisch geteeld en ingekocht volgens de handelsvoorwaarden van Max Havelaar/Fairtrade.
Het Redbeans assortiment is vanaf deze maand beschikbaar via groothandels, vendingbedrijven en supermarkten.