Onlangs publiceerden Schone Kleren Campagne (SKC) en SOMO een rapport waarin zij de verslaglegging bekritiseren van een aantal bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het rapport beoordeelt in hoeverre de rapportages van deze bedrijven overeenstemmen met de OESO-richtlijnen. Het Convenant ziet het rapport als een aansporing voor bedrijven te werken aan meer transparantie.

In het rapport staan diverse aanbevelingen, onder meer om problemen in productieketens aan te pakken, de dialoog met stakeholders te verbeteren en de informatie over productielocaties te verbeteren. Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel erkent dat de communicatie van bedrijven en genoemde aandachtspunten versterkt dienen te worden. Vorig jaar was het eerste jaar dat bedrijven verplicht moesten rapporteren over hun inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (due diligence). Veel bedrijven zijn nog zoekende naar de mate van detail hierin. In 2019 is het beoordelingskader al verder aangescherpt, waarbij meer nadruk is komen te liggen op het meten hoe bedrijven op productielocatieniveau problemen aanpakken en zorgen dat hun stakeholders hier onderdeel van zijn. Hiermee willen we beter monitoren hoe bedrijven het doen en hen stimuleren volgende stappen te zetten.

Het Convenant ondersteunt de deelnemende bedrijven om stap voor stap een due diligence systeem op te zetten, met als doel het aanpakken van risico’s in de keten. Dit jaar worden veel bedrijven voor het vierde jaar beoordeeld. Hierbij zal er extra aandacht zijn voor de manier waarop zij arbeiders betrekken in hun toeleveringsketens en in welke mate er toegang is tot klachtenmechanismes in hun keten. Daarnaast worden bedrijven gestimuleerd om transparanter te communiceren over wat ze doen.

In 2019 is een flinke stap voorwaarts gezet op gebied van transparantie. Het Convenant is in 2019 een samenwerking aangegaan met Open Apparel Registry (OAR): een open wereldwijde database met textielproductielocaties. Het aantal productielocaties dat bij deelnemende bedrijven in beeld is, is vorig jaar met 1.027 toegenomen naar 5.812. De wereldwijde OAR-lijst bevat zo’n 32.000 locaties. In 2019 hebben weer meer bedrijven de Transparency Pledge van SKC Ondertekend. Dit betekent dat in totaal 85 procent van de productielocaties die bij het convenant bekend zijn, 1-op-1 te zijn herleiden tot hun afnemer.