Het College van Beroep van de Nederlandse Reclame Code Commissie (RCC) heeft vandaag geoordeeld dat de reclame-uitingen van Shell, onder de campagneslogan “We veranderen voor een schonere toekomst”, begin 2023 misleidend waren. Deze uitspraak volgt na een beroepsprocedure tegen de eerdere afwijzing van een klacht door de RCC.

>In de bekritiseerde campagne profileert Shell zich met initiatieven zoals de ontwikkeling van waterstof voor openbaar vervoer, de installatie van elektrische laadpalen, de productie van biobrandstoffen en de opzet van windparken. Het College oordeelt dat Shell’s communicatie te kort schiet in het duidelijk maken van haar daadwerkelijke duurzaamheidsambities en de uitvoering daarvan.

Advocaat Rik Nierop, van advocatenkantoor De Roos, die samen met collega Julia van der Veen de klager vertegenwoordigde, legt uit: “Het College benadrukt het belang van transparantie in hoe Shell haar toekomstvisie op duurzaamheid wenst te realiseren. De algemene oproep om ‘online naar Shell te zoeken’ voor meer informatie is ontoereikend. Shell had haar duurzaamheidsdoelstellingen in de campagne zelf, of via directe verwijzingen naar gedetailleerde informatie op haar website, duidelijker moeten specificeren.”

Deze uitspraak onderstreept wederom het belang van helderheid en concretisering in duurzaamheidsclaims, vergelijkbaar met eerdere zaken zoals tegen Primark. Onduidelijke toekomstplannen en ambities volstaan niet; bedrijven moeten hun duurzaamheidsdoelstellingen expliciet maken.