Aanleiding

Investeringen in opkomende economieën worden nog altijd hoofdzakelijk gedaan uit kostenoverwegingen. Ecologische, economische en sociale duurzame ontwikkeling worden bij veel investeringen uit het oog verloren. De meeste ontwikkelingslanden waar de productie plaatsvindt liggen op grote afstand van de uiteindelijke afzetmarkten. Dit komt omdat moderne technologie het mogelijk maakt om binnen relatief korte tijd het product op de markt te krijgen. Dezelfde moderne technologie is tot op heden niet modern genoeg om de logistiek overbrugging op schone wijze uit te voeren.

Onderzoeksgroep

De VBDO richtte zich op Nederlands beursgenoteerde bedrijven. De onderzoeksgroep voor dit onderzoek en de benchmark wordt gevormd door de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen met een zichtbare productie keten. De volgende bedrijven zijn in dit onderzoek opgenomen: Ahold, Air France – KLM, AkzoNobel, ASML, Bam Groep, Boskalis Westminster, DSM, Fugro, Heineken, KPN, Philips, SBM Offshore, Shell, TNT, TomTom en Unilever.

Aanbevelingen VBDO

Uit het onderzoek en bovenstaande conclusies heeft de VBDO een aantal aanbevelingen geformuleerd voor bedrijven:
Bedrijven moeten inzichtelijker maken wat de CO2 uitstoot van de verschillende distributiekanalen is. Pas als er transparantie hierover is, kunnen vervolg stappen worden ondernomen om de situatie te verbeteren.
Bedrijven dienen hun rapportage over de risico’s en de kansen van de CO2 emissies in de keten te verbeteren en verduidelijken. Hierbij moet ook worden gedacht aan mogelijke financiële risico’s als gevolg van veranderende wetgeving of klimaatverandering.
Op het moment dat een bedrijf inzicht heeft in de knelpunten wat betreft de milieu impact van de keten is het verstandig om de keten en de productielocaties te herzien.
Een bedrijf kan kijken naar de mogelijkheden om de manier van distributie aan te passen.
Bedrijven dienen beter samen te werken en mogelijkheden te onderzoeken om distributie op elkaar af te stemmen en het aantel ‘lege’ kilometers te verminderen.
Deze aanbevelingen worden meegenomen in de verdere engagement activiteiten van de VBDO de komende jaren. De resultaten van dit onderzoek zijn ook opgenomen in de Verantwoord Ketenbeheerbenchmark, gepubliceerd op 2 november 2009. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu van het ministerie van VROM.