De beschikbaarheid van kritische grondstoffen komt onder druk te staan. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben behoefte aan een gedegen visie en betrouwbare informatie om zich hierop voor te bereiden. Bovendien biedt resource efficiency nieuwe economische kansen voor Nederlandse bedrijven. Dit vereist dat grondstoffen een prominente plaats krijgen op de innovatieagenda.

De studie ‘Resources for our Future’ van TNO en HCSS biedt inzicht in de economische, ecologische en geopolitieke dimensies van grondstoffen en geeft 21 voorbeelden van ‘best practices’ in resource
efficiency in de industrie. 

Op dinsdag 27 augustus overhandigde Jan Mengelers, bestuursvoorzitter TNO, het eerste exemplaar van de studie ‘Resources for our future’, Key Issues and Best Practices’ aan minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en aan Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW. “De gezamenlijke visie op Grondstoffen kan meer focus geven aan beleid voor innovaties ”, aldus Jan Mengelers bij de overhandiging in Den Haag. Het boek behandelt één van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd, de uitdaging om binnen de grenzen die onze planeet stelt, meer mensen dan ooit van voedsel, water, energie, behuizing en producten te voorzien. En het boek laat zien dat met innovatieve business- modellen en productiemethodes grote stappen richting een efficiënter gebruik van onze grondstoffen mogelijk zijn.

Analyse en best practises

Het boek biedt een toegankelijk geschreven analyse van het internationale grondstoffenvraagstuk. Het geeft inzicht in de factoren die bepalend zijn voor prijsontwikkeling en beschikbaarheid van grondstoffen, op basis van onderzoek naar de geopolitieke, economische en ecologische dimensies van materiaalschaarste en resource efficiency. De studie biedt beleidsmakers en ondernemers een breed overzicht van het grondstoffenvraagstuk en verdiept het inzicht in de urgentie en mogelijke aanpak ervan, maar ook van de kansen die het biedt. Uit 21 inspirerende best practices van bedrijven uit diverse sectoren blijkt dat met innovatie en ondernemerschap substantiële verbeteringen in resource efficiency te bereiken zijn.

Minister Ploumen

Minister Ploumen bedankte TNO en HCSS voor de toegankelijke analyse: ’Het rapport biedt een inspirerende blik op best practices van Nederlandse bedrijven en een praktische kijk op de toekomst. Als overheid zetten we ons in voor het instandhouden van de vrije markt, het oplossen van problemen in de handelsketens en resource efficiency. Dat vraagt om maatwerk en samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Alleen samen kunnen we markt, maatschappij en geopolitiek met elkaar verbinden.’

Expertisecentrum Grondstoffen

Sinds 2010 werken TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) aan het grondstoffenvraagstuk. De scope is met de jaren verbreed van de economische dimensie (voorzieningszekerheid) naar de ecologische dimensie (milieu en klimaat, verlies van biodiversiteit) en de sociale dimensie (ongelijke toegang, conflicten, arbeidsomstandigheden). Tevens blijft de geopolitieke invalshoek cruciaal. Onlangs hebben TNO en HCSS het initiatief genomen tot oprichting van een Expertisecentrum Grondstoffen. Dit expertisecentrum wordt in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, overheid en kennispartners uitgebouwd om te voorzien in betrouwbare informatie op het gebied van grondstoffen.