Op maandag 4 juli, 7.00 uur, opende de nieuwe hoofdingang in het nieuwe hoofdgebouw van Radboudumc voor patienten, medewerkers en bezoekers. Met dit nieuwe duurzame gebouw A wordt het Radboudumc compacter, flexibeler in gebruik en krijgt een kleinere ecologische footprint. De eenpersoonskamers en slimme technologieën geven patiënten veel vrijheid en ontlasten de zorgmedewerkers. De inrichting stimuleert zowel binnen als buiten de kamer het herstel van de patiënt: het brengt rust waar nodig en daagt uit waar dat kan.

UMC van de toekomst

De gehele campus gaat van 480.000 m2 naar 380.000 m2; een kleinere en compactere campus dus. Deze vermindering past in de visie van het umc op de zorg van de toekomst: een compacter en intensiever gebruik van onze huisvesting, gebruik van hedendaagse technologie en andere manieren van (samen)werken.

Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘Met dit prachtige nieuwe gebouw zetten we een belangrijke stap op weg naar duurzame zorg, de gezondheidszorg van de toekomst. Zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zingevend, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkómt dan geneest.’

Healing environment

De uitgangspunten voor een healing environment zijn verwerkt in de ontwerprichtlijnen. De aandacht voor licht en zicht én voor groen dragen daar aan bij. Net als ramen die open kunnen, de verdere inrichting van het gebouw en bijvoorbeeld het uit het zicht wegwerken van aansluitingen en apparatuur. Ook de groene omgeving rondom gebouw A en op de hele campus nodigt uit tot bewegen als het kan. Hier maken zowel patiënten, bezoekers als medewerkers veel gebruik van. In het ontwerp is ook veel aandacht besteed aan ontmoetingen. Hiervoor zijn zitjes en hoekjes gecreëerd die (toevallige) ontmoetingen mogelijk maken.

Slimme technologie

Het nieuwe gebouw A maakt gebruik van slimme technologie. Patiënten krijgen zo meer autonomie en verpleegkundig werk is doelmatiger. De patiënt kan via een tablet digitaal de gordijnen, temperatuur en positie van het bed zelf bepalen. Daarnaast zijn er allerlei digitale voorzieningen die prettig zijn voor de patiënt en de zorg efficiënter en flexibeler inrichten voor de zorgmedewerkers. Dit kan bijdragen aan een vermindering van de werkdruk voor verpleegkundigen. Voorbeelden van de inzet van slimme technologie zijn bijvoorbeeld zorgtelefoons, digitale deurbordjes, tablets voor de patiënt en intelligente zorg- en oproepsystemen voor de patiënt én zorgverlener . Zo komen alarmen en oproepen direct bij de juiste zorgverlener terecht, bijvoorbeeld de voedingsassistent als het gaat om een glaasje water.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor het Radboudumc erg belangrijk. In de bouwplannen zijn glasgevels, vloeren en daken extra geïsoleerd om een zo laag mogelijk energiegebruik te realiseren. Zonnecellen wekken duurzame energie op, warmte-koude opslag regelt de temperatuur van het ziekenhuis en ‘eigen’ windmolens wekken extra energie op. Hierdoor wordt het verbruik tot een minimum aan CO2-uitstoot teruggebracht. Gebouw A voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen voor het BREEAM excellent keurmerk; dat is de hoogste waardering voor de duurzaamheid van een gebouw.

Mark Janssen, lid Raad van Bestuur, portefeuille Bouw: ‘Het Radboudumc biedt specialistische en hoog-complexe zorg, waarbij onderzoek en onderwijs een cruciale rol spelen. Kijkend naar de toekomst zien wij de zorgvraag veranderen en is de rol van technologie en innovatie nog belangrijker. Ons umc, met al mijn collega’s, zal met deze nieuwbouw en de manier waarop het is ontworpen klaar zijn om met deze veranderingen de komende jaren om te gaan én er ook richting aan te geven.’

Blik op de toekomst

De verhuizing naar gebouw A markeert een belangrijke volgende stap naar een compacte campus, maar het betekent nog niet het einde van de (bouw)werkzaamheden. Zo worden o.a. de Researchtoren en het Studiecentrum (tegenover de nieuwe hoofdingang) nog gerenoveerd en wordt uiteindelijk een groot aantal gebouwen gesloopt. Verwacht wordt dat rond 2026 de bouwactiviteiten zullen zijn afgerond.

Ondertussen is er de afgelopen jaren ook veel opgeleverd, verhuisd en ingebruikgenomen. Zo verhuisden onlangs de longinfectiepatiënten van Dekkerswald naar het nieuwe gebouw P met de High Level Isolation Unit en de longrevalidatie verhuisde naar gebouw L; Het Amalia kinderziekenhuis wordt ook gerenoveerd, inmiddels is daar de vernieuwde intensive care voor pasgeborenen (NICU) ingebruikgenomen en de Kiezel, een Ronald McDonald Huiskamer; Begin 2021 werd ook het Experience Center in gebruik genomen.