De Rabobank-groep hecht grote waarde aan het integreren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in gedachte en praktijk van zijn financiële dienstverlening. Volgens de Rabobank neemt de Taskforce Duurzame Soja door de ondersteuning van de Ronde Tafel Duurzame Soja op veel punten het voortouw om te komen tot meer duurzame sojaproductie. De huidige Task Force deelnemers verwelkomen Rabobank in de Task Force.