Het maatschappelijk verslag van de Rabobank Groep is een internetverslag, dat naar het oordeel van de jury zeer hoog scoort qua volledigheid van informatie. Ondanks de omvang is het goed leesbaar. Het verslag heeft een duidelijke structuur; resultaten en doelstellingen worden per hoofdstuk uiteengezet, zodat de lezer snel inzicht krijgt in de gemaakte vorderingen. Sterke punten in het verslag zijn verder de beschrijving van de inbedding van MVO in de organisatie en de beschrijving van de activiteiten in ontwikkelingslanden. Naast het internetverslag is door de Rabobank Groep een publicatie uitgebracht ‘Ons maatschappelijk ondernemen’, die de inhoud van het internetverslag op hoofdlijnen beschrijft en waarin specifieke dilemma’s worden behandeld.

Koplopers lopen uit
Het gemiddelde niveau van de maatschappelijke verslagen is in het afgelopen jaar sterk gestegen en er is duidelijk veel aandacht gegeven aan de rapportages. Ook zijn er dit jaar veel nieuwkomers. In tegenstelling tot de eerste lichting maatschappelijke verslagen durven bedrijven nu duidelijker keuzes te maken met betrekking tot de te rapporteren informatie. Voorheen werd veelal de gehele GRI-index klakkeloos aangehaald. In de verslagen wordt verder veelvuldig verwezen naar het internet.
Wel heeft de jury geconstateerd dat een tweedeling dreigt te ontstaan tussen de koplopers (top-vijftien verslagen) en de volgers. De koplopers ontwikkelen steeds verder door, terwijl de rest achterblijft.

Europese prijs
Het winnende verslag van de Rabobank Groep wordt genomineerd voor de European Sustainability Reporting Awards (ESRA) in de categorie beste maatschappelijk verslag. De uitreiking van deze prijs vindt plaats in april 2006.