De klimaatkaart is het eerste resultaat van een driejarige samenwerking tussen het WNF en de Rabobank. De CO2-uitstoot die samenhangt met alle creditcardaankopen wordt door de Rabobank rechtstreeks geïnvesteerd in ‘Gold Standard’-klimaatprojecten *. Het bedrag komt tot stand op basis van een door de Rabobank en het WNF ontwikkelde rekenmethode met CO2- uitstootgegevens van het Milieu- en Natuurplanbureau.

Naast de klimaatkaart kijken beide organisaties naar mogelijke andere betaal- en spaarproducten en naar de introductie van een nieuw investeringsfonds dat speciaal inzet op de ontwikkeling van schone energietechnologieën.

Concrete bijdrage

Het WNF streeft ernaar dat elke consument in Nederland beslissingen kan nemen die een concrete bijdrage leveren aan het beschermen van de natuur wereldwijd. Dat kan zijn het kiezen voor FSC-hout uit goed beheerde bossen of het afnemen van groene stroom en nu dus ook het kiezen voor klimaatcompensatie. De klimaatkaart die de Rabobank samen met het WNF heeft ontwikkeld, biedt consumenten de gelegenheid om op een concrete manier klimaatverandering te helpen tegengaan.

Vrijwel alles wat mensen produceren en consumeren leidt tot uitstoot van het broeikasgas CO2. De laatste decennia is deze uitstoot zo toegenomen dat het klimaat is gaan veranderen. Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen wereldwijd. Zo sterven koraalriffen af door opwarming van het water, vindt verdroging van rivieren plaats in Afrika en Azië en wordt het jachtseizoen van de ijsbeer steeds korter door het smelten van het ijs. De Rabobank en het Wereld Natuur Fonds hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk te werken aan het tegengaan van klimaatverandering.