Grote fabrieken en elektriciteitscentrales stoten onder andere zwavel en stikstofoxiden uit, twee stoffen die zure regen veroorzaken. De bestaande Europese richtlijn (IPPC-richtlijn), die deze uitstoot moet inperken, schoot tekort omdat bedrijven in veel lidstaten niet verplicht zijn om de best beschikbare technieken hiervoor te gebruiken. Corbey: “De aangepaste wetgeving stelt het gebruik van de best beschikbare techniek nu wel verplicht. Installaties die er niet meteen aan kunnen voldoen, moeten dat uiteindelijk wel in 2016. De vervuiling zal hierdoor flink afnemen.”

In Nederland was het gebruik van de best beschikbare technieken overigens al een voorwaarde in de vergunningverlening. Corbey: “In Nederland golden strengere eisen dan in de rest van Europa. Dit wordt nu rechtgetrokken, zodat er een gelijk speelveld ontstaat.”

Corbey betreurt dat haar voorstel om een CO2-plafond voor kolencentrales in te stellen, het niet heeft gehaald. “Alle grote kolencentrales die na 2010 worden gebouwd zouden de CO2-uitstoot in 2020 moeten terugbrengen tot 350 gram CO2 per Kilowattuur. Overal in Europa worden de komende jaren nieuwe kolencentrales gebouwd, dit zouden schone centrales moeten worden”, aldus Corbey.

Een CO2-plafond is volgens Corbey nodig ondanks het feit dat de energiesector onder het emissiehandelssysteem valt. “Iedereen moet een bijdrage leveren, we stellen eisen aan gloeilampen en autoÃ??s en dus ook aan kolencentrales. Een aanzienlijke vermindering van CO2-uitstoot is niet te halen bij de staalindustrie of de cementindustrie maar wel in de energiesector. Daarom was een CO2-plafond juist in die sector heel effectief geweest.”

Het Europese Parlement en de Europese ministers beginnen binnenkort onderhandelingen over dit nieuwe wetsvoorstel.