Wel goeie sier maken over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar nauwelijks belasting betalen. Daar moet iets aan gedaan worden vindt de PvdA. Een Europees fair tax keurmerk voor eerlijk opererende multinationals vindt de PvdA een goed middel om bedrijven te bewegen om netjes belasting te betalen, zoals iedereen. Uit een QuickScan van de jaarverslagen van 20 grote multinationals blijkt dat belastingontwijking voor de meeste in Nederland gevestigde multinationals een dagelijkse praktijk is. Hoeveel belasting ze precies betalen is niet te achterhalen. Terwijl alle onderzochte multinationals actief zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, stellen ze tegelijkertijd alles in het werk om zo min mogelijk belasting te betalen.

Nederland speelt daarbij een prominente rol en staat bekend als een land dat multinationals heel veel belastingvoordelen geeft. Landen moet elkaar niet beconcurreren om met belastingvoordeeltjes bedrijven te lokken. Ze moeten juist samenwerken, zodat multinationals hoe dan ook eerlijk belasting betalen.