De meeste Nederlanders (78%) zijn neutraal tot zeer positief over chemiebedrijven. Deze worden overwegend gezien als belangrijk voor de economie, innovatief, duurzaam en bovendien veiliger, milieuvriendelijker, transparanter en een betere werkgever dan vijf jaar terug.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de kennis en de houding van de Nederlandse bevolking over chemische bedrijven en hun producten uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). Ruigrok NetPanel spreekt van een representatief onderzoek waarbij 1100 respondenten de vragenlijst geheel hebben ingevuld. Ook in 2011 is het imago van chemische bedrijven en producten onderzocht.

Uit het recent uitgevoerde onderzoek blijkt dat het algemeen bekend is dat chemische stoffen voorkomen in bijvoorbeeld verf en autobanden, maar relatief weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat chemische stoffen ook sommige voedingsmiddelen gezonder maken. Bijna de helft is van mening dat de chemiesector producten maakt die bijdragen aan energiezuinige huizen en auto’s.
Een grote meerderheid noemt de aanpak van de luchtemissies een van de belangrijkste zaken waarmee chemiebedrijven aan de slag moeten. VNCI-directeur Colette Alma benadrukt dat chemie een belangrijke bouwsteen is voor een goed leefklimaat. “Onze leden dragen bij aan een duurzame samenleving met onder meer slimme en duurzame producten en energie-efficiëntere productieprocessen.”

Dat chemiebedrijven als veiliger worden gezien is in lijn met de bevindingen van de Staat van de Veiligheid, het jaarlijkse verslag van overheden over de naleving van de veiligheidsregels door industriële bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (BRZO-bedrijven). Uit de verslagen van de afgelopen jaren, ook die van de laatste editie 2015, blijkt een aanhoudende daling van de ernst en het aantal geconstateerde overtredingen.

Nederland is de vierde chemiesector van Europa. Deze voor de Nederlandse economie essentiële basis-industrie is met 44.000 werknemers en € 42 miljard omzet per jaar goed voor 16% van de productie, 18% van de export, 15% van de investeringen en 13% van de uitgaven aan R&D. De chemie speelt een sleutelrol: doordat chemiebedrijven stoffen en materialen voor vele industrieën produceren, werken innovatie en verduurzaming in de chemie door in grote delen van de Nederlandse economie.