De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht organiseert vandaag 18 januari de officiële presentatie van de ‘Principles on Climate Obligations of Enterprises’. Deze principes beogen de juridische verplichtingen van bedrijven en grote beleggers met het oog op klimaatverandering in kaart te brengen. Ze zijn de opvolger van de ‘Oslo Principles’ van maart 2015.

Het betreft de wereldwijde officiële eerste presentatie van de ‘Principles on Climate Obligations of Enterprises’ door een keur van (inter)nationale topexperts. De principles (hierna Climate Principles for Enterprises) beogen de juridische verplichtingen van bedrijven en grote beleggers met het oog op klimaatverandering in kaart te brengen. Ze zijn de opvolger van de Oslo Principles, die in maart 2015 in Londen wereldkundig zijn gemaakt. De Climate Principles for Enterprises zijn geschreven door een groep juridische deskundigen uit vijf continenten. De Principles worden onderschreven door 36 vooraanstaande deskundigen van alle continenten, waaronder gepensioneerde en nog actieve hoge rechters uit vijf continenten.

De Climate Principles for Enterprises zijn gebaseerd op de interpretatie van de Expert Group van het bestaande recht (onder meer mensenrechten, aansprakelijkheids- en milieurecht, internationale verdragen en een keur van codes of governance en conduct). Ze beogen een bijdrage te leveren aan het voorkomen dat de kritische grens van (in elk geval) meer dan 2 graden Celsius opwarming van de aarde wordt overschreden; ze hebben geen betrekking op eventuele schadevergoeding. Met deze Principles wordt beoogd een gelijk speelveld van bedrijven te creëren, rekening houdend met bestaande verschillen tussen ondernemingen en de aard van de betrokken ondernemingen (louter lokaal of multi-nationaal).

Het onderwerp lijkt misschien ver weg, dat is het niet. Wereldwijd worden procedures voorbereid tegen overheden en bedrijven. Het is onverstandig deze af te wachten. Beter is na te denken over de al bestaande verplichtingen; de principles doen dat. Daarom is de bijeenkomst niet alleen maatschappelijk en juridisch interessant. Zowel voor bedrijven, verzekeraars, financiële instellingen en grote beleggers is een must over hun juridische verplichtingen na te (gaan) denken. Dat geldt ook voor hun adviseurs zoals advocaten.

Sprekers zijn Geert Corstens, de vorige President van de Hoge Raad over de rol van de rechter, Mark Campanale, oprichter en executive director van het Carbon Tracker Initiative en Nathan Fabian, director Policy and Research of UN PRI (Principles for Responsible Invest­ment). Vervolgens zullen drie leden van de Expert Group ingaan op de kernelementen: Brian Preston uit Australië, Philip Sutherland uit Zuid-Afrika en VASR-voorzitter Jaap Spier, oud-­Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, buitengewoon hoogleraar global challenges aan de Universiteit van Amsterdam Politics, Psychology, Law and Economics College en de Universiteit van Stellenbosch. Hierna is er ruim gelegenheid voor discussie.

Bestel de Principles in boekvorm online