De normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerpnorm opgesteld die de minimumeisen aan kunststof verpakkingsafval eenduidig beschrijft. Het doel hiervan is dat in alle Europese landen aan de minimumeisen wordt voldaan en daarmee de recycling naar een hoger plan te tillen.

Een norm voor kunststof verpakkingsafval is belangrijk, omdat het duidelijkheid geeft over de kwaliteit van stromen gesorteerd afval. Dat is zowel belangrijk voor toeleveranciers als voor verwerkende bedrijven. Beiden krijgen duidelijkheid over de eigenschappen van stromen verpakkingsafval die aangeboden worden en kunnen daar hun processen op inrichten.

Inzamelsystemen

Er zijn verschillende inzamelsystemen en de beschikbare stromen verschillen sterk in eigenschappen en kwaliteit. Onduidelijkheid staat een hoogwaardige verwerking in sommige gevallen in de weg. Een norm kan helpen om meer duidelijkheid te geven. Voor kunststof verpakkingsafval wordt ingezet op een Europese norm, omdat de markt voor verwerking van kunststof verpakkingsafval steeds meer een Europese markt is.

Ontwerp

De Nederlandse normcommissie ‘Verpakkingen’ heeft een ontwerp opgesteld voor een norm. Paul Christiaens, voorzitter normcommissie, zegt: ‘Een algemene standaard waarin diverse kwaliteitsklassen zijn opgenomen schept duidelijkheid in de markt en vergroot daarmee de kans op een goede match van vraag en aanbod. Tegelijkertijd kunnen producentenorganisaties op transparante wijze aantonen dat hun kunststof verpakkingsafval op hoogwaardige manier wordt gerecycled.’ Het ontwerp is ingebracht bij de Europese Technische Commissie ‘Verpakkingen’ met als doel dat het bij de komende vergadering in januari in Parijs wordt besproken.