Op jaarlijkse basis wordt in de provincie Zuid-Holland zo’n 230 kiloton kunststof gebruikt en afgedankt. Hiervan wordt slechts 13% gerecycled. De provincie heeft onderzoek laten uitvoeren hoe dit te verbeteren.

Bedrijven in de provincie Zuid-Holland spelen een grote rol in de productie van kunststoffen. In de haven van Rotterdam bevindt zich een grote petrochemische sector die de ruwe grondstoffen voor kunststoffen produceren. Op jaarlijkse basis wordt in de provincie zo’n 230 kiloton kunststof gebruikt en afgedankt. Van deze stroom wordt op dit moment ruim 83% verbrand in afvalverbrandingsinstallaties (AVI) en slechts 13% gerecycled in de daarvoor bestemde faciliteiten. Dit kan beter, maar waar te beginnen? Een van de mogelijkheden is stromen van gelijke materialen van bedrijven te bundelen, om zo een stroom te verzamelen die zuiver en groot genoeg is voor recycling. Vanuit die gedachte is begin 2022 het ketenproject kunststofrecycling ontstaan, het onderzoek is uitgevoerd door Partners for Innovation in samenwerking met Schuttelaar & Partners. De focus van het onderzoek lag op bedrijfsmatige stromen. In dit onderzoek zijn niet de consumentenplastics meegenomen.

Potentiële reststromen

Circulair Zuid-Holland wil de transitie naar een circulaire kunststofketen versnellen. Dat kan bijvoorbeeld door de recycling- en hergebruikspercentages van kunststoffen in de B2B markt te verhogen. We hebben gekozen voor sectoren waar we als provincie nog niet veel circulaire betrokkenheid bij hadden. Als eerste stap in het project zijn de bedrijfsafvalstromen vanuit de havens en logistieke sector, bouw en infra, industrie en dienstensector geïnventariseerd. We hebben toegewerkt naar twee kansrijke reststromen. Bij de keuze voor een reststroom zijn de volgende criteria gebruikt: een grote stroom die nog (deels) onbenut was, grote kans op circulaire impact en recyclebaar materiaal. Er is ook gekeken naar recyclingfaciliteit in of in de buurt van provincie Zuid-Holland.

Twee stromen in beeld: EPS en HDPE

Wat betreft de bouw- en infrasector in Nederland kwam EPS (piepschuim) als kansrijke stroom naar voren. Met name broomhoudende EPS uit de sloop van gebouwen wordt nog nauwelijks gerecycled. Uit de haven- en logistieksector in Nederland kozen we voor een goed recyclebare reststroom van jerrycans uit de schoonmaakbranche Jerrycans. Deze zijn gemaakt van de vrij zachte kunststof HDPE en zijn uitstekend recyclebaar. Helaas gebeurt dit in praktijk nog heel weinig. Rondom beide stromen hebben we een netwerkbijeenkomst georganiseerd.

Er is over de gehele linie veel animo voor het verhogen van percentage recycling, zo bleek uit beide sessies. De aanwezige ketenpartijen denken constructief mee over hoe dat we dat kunnen realiseren. In geval van EPS zijn er recyclingtechnieken beschikbaar, ook voor de broomhoudende EPS. Het is alleen wachten op de doorstart van een belangrijke recyclingfabriek (The Polystyrene Loop initiative) voor het realiseren hiervan. De doorstart zou een forse bijdrage kunnen leveren aan closed loop recycling van EPS en zowel slopers (zoals Veras) als de Branchevereniging van EPS (Stybenex) willen bijdragen aan het sluiten van de EPS-kringloop.

In geval van jerrycans voor de schoonmaakbranche ligt de circulaire oplossing iets ingewikkelder. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk als route naar circulair; van recycling tot hergebruik van de jerrycans tot het vervangen van vloeibaar schoonmaakmiddel door een tablet (poeder), waardoor geen jerrycans meer nodig zijn. De aangereikte ideeën gingen veel verder dan recycling alleen. Op dit moment onderzoeken we vanuit het team circulair Zuid-Holland de opties voor een vervolg. Eén van de mogelijkheden is met een pilot te starten rond ziekenhuizen.

Downloads