De Provincie Limburg kent kenniscentrum Brightsite, gevestigd op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen, een subsidie toe van 9 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Met deze steun stimuleert Brightsite de ontwikkeling en commerciële toepassingen van technologieën en de daarbij behorende opleidingen, die de chemische industrie in staat stellen de klimaatdoelstellingen te halen en een energietransitie te bewerkstelligen.

Brightsite zet zich in voor een duurzame, concurrerende chemische industrie. Het gaat niet alleen over een transitie naar duurzame energie en grondstoffen, maar ook om de volledige vergroening van de bedrijfsprocessen. “Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren”, vertelt Arnold Stokking, managing director Brightsite. “Naast duurzaamheid staan ook veiligheid en menselijk kapitaal hoog in het vaandel. We zijn er dankbaar voor en trots op de steun van de Provincie. Dit geeft ons extra slagkracht voor de komende vijf jaar. Dat is niet alleen belangrijk voor de regio in de ontwikkeling naar een Europese Circular Hub, maar heeft ook impact ver daarbuiten. We zijn ervan overtuigd dat met onze systeemintegratie-aanpak en het toepassen van duurzame processen op commerciële schaal Chemelot de veiligste, meest concurrerende en duurzame site van Europa kan worden.”

Bouwen aan een circulaire toekomst

De provinciale subsidie is belangrijk voor de volgende stap in de ontwikkeling van een duurzame Limburgse kenniseconomie. Een economie waarin de Brightlands campussen centraal staan en een open omgeving bieden waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen vernieuwen. Binnen Brightlands Chemelot Campus – dat zich richt op nieuwe materialen en nieuwe chemische processen – hebben de betrokken partijen elkaar gevonden en versterken ze elkaar in het belang van een circulaire economie.

Ruud Burlet heeft als gedeputeerde van de Provincie Limburg onder andere Duurzaamheid in zijn portefeuille: “Vanuit het Gouvernement onderschrijven we stellig de ambitie van Chemelot om dé circulaire hub van Europa te worden. Maar daarvoor is veel denkkracht, creativiteit en vertrouwen in ontwikkelpotentieel nodig. Brightsite is daarom wat mij betreft de onmisbare ‘hub in de hub’ en vanwege die unieke positie hebben we er als provincie gekozen voor een stevige financiële bijdrage. Ik roep het Rijk op om, met de middelen uit het Nationaal Groeifonds, ook goed naar Chemelot te kijken als voorbeeld voor de landelijke duurzaamheidstransitie.”

“Overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven moeten de handen ineenslaan om onderzoekers, denkers en engineers bij elkaar te brengen om innovatieversnelling tot stand te brengen”, beaamt Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus. “Brightsite is bij uitstek het kenniscentrum dat alle partijen voor de noodzakelijke technologische innovatie in deze regio bij elkaar brengt. Middels dit unieke samenwerkingsverband wordt vanuit een academische basis, gericht gewerkt aan toepassingen en commerciële opschaling voor de chemische industrie op Chemelot. Deze aanpak voor innovatieversnelling past daarmee uitstekend bij het campus ecosysteem en de ambities van de regio op weg naar een volwaardige Europese Circular Hub.”

Groene chemie ontstaat hier

Met de subsidie ondersteunt de Provincie de aanpak van Brightsite: de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën en de daarbij behorende opleidingen die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren. “Vanuit nationaal en Europees perspectief is het ecosysteem van de Brightlands Chemelot Campus en de Chemelot site bijzonder kansrijk vanwege de kennis en kunde in zowel ontwerp als systeemintegratie van procestechnologie. De unieke combinatie van chemische industrie met de innovatieve campus community maakt dat bij uitstek hier de transitie naar duurzame energie en grondstoffen kan plaatsvinden. “We maken de stap van prachtige ideeën op papier en in laboratoria naar het echt realiseren van producten en processen. Hier zie je de nieuwe circulaire economie ontstaan, zoals ik dat nog nergens in Nederland en Europa heb gezien. Ik ben blij dat de Provincie deze kans ziet en ondersteunt”, benadrukt Stokking.