Ervaringen gedeeld

Samen met de overheden hebben de bedrijven een bedrijfsmilieuzorgsysteem
ingevoerd en zich voorbereid op certificering volgens de ISO-norm 14001.

Uitgangspunt van het project was dat zowel de bedrijven als de betrokken
overheden van elkaar konden leren. De ervaringen hebben geleid tot een
praktische handleiding op een website waar zowel bedrijven als overheden van kunnen profiteren.

Navolging

Bij de beoordeling van de ingediende projecten heeft de jury gekeken naar
het innovatief karakter van het project, de praktische bruikbaarheid, het milieu-effect en de stimulerende werking die het project heeft. Bij het
Limburgse project heeft de jury aangetekend, dat dit project zeker navolging verdient in andere provincies en mogelijk bij gemeenten. De aanpak is
volgens de jury sterk gericht op de praktijk en stimulerend.