Minder grondstoffen verbruiken en minder afval produceren omdat we zo veel mogelijk hergebruiken (gesloten kringlopen). Zo zijn we minder afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen, zorgen we voor verdienkansen voor onze bedrijven en verduurzamen we. Daarvoor gaat Provincie Gelderland aan de slag met 25 projecten bij verschillende bedrijven. De provincie wil een zo groot mogelijk effect bereiken. Voor wat betreft gebruik van grondstoffen, uitstoot van CO2 en stikstof, én voor de economie.

Voorbeeldrol provincie

Bij een aantal projecten geeft Provincie Gelderland zelf het goede voorbeeld. Zo verduurzaamt de provincie haar wegen. En wordt circulair bouwen gestimuleerd als onderdeel van de woondeal Arnhem-Nijmegen. Met de inkoopvoorwaarden en aanbestedingen beïnvloedt Gelderland direct het verbruik van materialen. Zo worden bouwmaterialen die vrijkomen bij de sloop van het voormalige provinciekantoor Prinsenhof A opnieuw ingezet. Voor het beheer en onderhoud van onze provinciale wegen gebruikt de provincie zo veel mogelijk duurzaam materiaal. Dat betekent zo min mogelijk primaire grondstoffen, maar vooral bestaand materiaal hergebruiken zonder dat het afdoet aan de kwaliteit.

Maximaal effect

Met de aanpak voor circulaire economie verduurzaamt Provincie Gelderland landbouw, industrie, bouw en mobiliteit. In de Circulaire Atlas van Gelderland is te zien datin die sectoren de meeste effecten op grondstoffenverbruik behaald kunnen worden en met de meeste impact. Met de 25 projecten in het uitvoeringsprogramma zet de provincie  nu een belangrijke stap om deze sectoren duurzamer te maken.