De provincie Flevoland kan zich profileren door maatschappelijk verantwoorde projecten te publiceren op de MVO Nederland website. Ook krijgt de provincie toegang tot de besloten website van de overige (ruim 120) partners wat nieuwe aanknopingspunten en ideeën voor Flevoland kan opleveren. Gedeputeerde Andries Greiner (EZ): Het partnerschap past bij het provinciaal ondersteunen van eigentijds ondernemerschap én bij het willen functioneren als lerende organisatie van de provincie zelf.

Voorzitter van het bestuur van MVO Nederland is Margreeth de Boer, oud-burgemeester van Leeuwarden en oud -minister van VROM. Primaire doelgroepen zijn ondernemingen, zowel het midden en kleinbedrijf als het grootbedrijf, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden.