ProRail draagt succesvolle CO2-Prestatieladder over

Op 16 maart a.s. wordt in aanwezigheid van ZKH de Prins van Oranje de nieuwe CO2-Prestatieladder gelanceerd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. ProRail draagt op die dag het beheer van de CO2-Prestatieladder over aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Daarmee is de ladder ook voor andere bedrijven en sectoren te gebruiken.

Onder leiding van gastheer Jort Kelder vindt er een symbolische overdracht plaats. Aanwezig zijn onder anderen, Patrick Buck (directeur Projecten van ProRail), Jan Hendrik Dronkers (Directeur Generaal Rijkswaterstaat), Jacqueline Cramer (oud minister van VROM), Jan Kamminga (voorzitter van FME-CWM, oud voorzitter MKB Nederland) en Lodewijk de Waal (voorzitter van de HIER Klimaatcampagne, oud voorzitter van FNV).

In 2009 introduceerde ProRail de CO2-Prestatieladder als instrument om bij aanbestedingen bij te dragen aan CO2-reductie. De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot klimaatvriendelijk werken en produceren. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger het scoort op de ladder, hoe meer kans het bedrijf maakt op gunning van projecten. Inmiddels hebben meer dan 100 bedrijven zich aan CO2-Prestatieladder gecommitteerd.

Share Button