Promotie onderzoek: zonder een proactieve rol van het gevestigde grootbedrijf geen duurzaamheidtransities

Welke verschillende duurzaamheidstrategieën volgen gevestigde grootbedrijven in de energietransitie? En wat kunnen we leren over hoe effectief die zijn voor de onderneming en maatschappij? Dat zijn centrale vragen in het proefschrift wat Gerbert Hengelaar op 1 december op promoveert aan de Rotterdam School of Management. Inhoudelijk zocht hij verbinding tussen bedrijfswetenschappelijke en transitie theorie. Verder deed hij onderzoek in de elektriciteitssector.

Samenvatting van het proefschrift

Waarom is het debat over de rol van het gevestigde grootbedrijf in duurzaamheidstransities zo gepolariseerd? En, is het in de praktijk mogelijk voor gevestigde bedrijven om in transities een proactieve strategie te volgen? Dit proefschrift levert een bijdrage aan deze vragen door een kader te ontwikkelen waarbinnen we vier typen strategieën qua duurzaam ondernemen van gevestigde bedrijven kunnen onderscheiden. Ook wordt aangetoond dat de mindset van het leiderschap cruciaal is om de verschillen tussen deze types goed te begrijpen. Verder integreren we de transitie en innovatie literatuur om de operationalisering van de vier type strategieën meer betrouwbaar en dynamisch te maken.

Dit model wordt vervolgens toegepast in de context van de Nederlandse elektriciteitssector welke zich midden in de energietransitie bevindt. Daaruit blijkt dat proactieve strategieën in de praktijk mogelijk zijn en dat ze de overlevingskansen van gevestigde bedrijven verbeteren, dure afboekingen op “stranded assets” kunnen voorkomen, maatschappelijke impact kunnen vermenigvuldigen en tegelijk een manier zijn om een duurzaam concurrentievoordeel op te bouwen. Bestuurders van gevestigde bedrijven vinden in dit proefschrift een onderbouwd betoog om proactieve strategieën in te zetten in duurzaamheidstransities.

De beschreven casus bevat een rijke schakering van tactieken die gevestigde bedrijven met een proactieve strategie benutten om transformatie van hun bedrijfsmodel mogelijk te maken. Voor beleidsmakers en maatschappelijke organisaties onderstreept dit proefschrift dat gevestigde bedrijven wel degelijk relevant zijn in transities en een sterke positieve bijdrage kunnen leveren. Er worden methodes uitgewerkt die het mogelijk maken om beter te onderscheiden welk bedrijf welke strategie volgt. En er wordt onderbouwd waarom ander beleid nodig is om actief of proactief gedrag te stimuleren bij gevestigde bedrijven.

Tenslotte volgen er specifieke aanbevelingen voor de Nederlandse elektriciteitssector en het energie(transitie)beleid.

Meer informatie over de plechtigheid: https://www.eur.nl/nieuws/agenda_academische_plechtigheden/detail/event/8129-the-proactive-incumbent-holy-grail-or-hidden-gem/

Share Button
FavoriteLoadingBewaar als favoriet

Geef een reactie