Hoe managen bedrijven en organisaties, zoals Europese elektriciteitsbedrijven, duurzaamheidsgerelateerde institutionele complexiteit binnen en/of tussen verschillende nationale organisatievelden? Deze vraag stelt Francesca Ciulli centraal in haar promotie-onderzoek. Ze bestudeert onder meer de cruciale ontwikkelingen die de elektriciteitssector hebben gerevolutioneerd en de reacties van elektriciteitsbedrijven op deze ontwikkelingen.

Mw. F. Ciulli: Institutional Complexity and Sustainable Development in the EU Electricity Sector. Promotor is prof. dr. J.E.M. Kolk. Copromotor is dr. J.P. Lindeque.

Fotograaf: Ineke Oostveen