Strategische doelstellingen zijn van cruciaal belang bij het bepalen van hetgeen bedrijven op het financiële, milieu- en sociale vlak beogen te bereiken. De promovenda beschrijft verschillende soorten evaluaties van bedrijfsprestaties. Ze concludeert dat de nadruk bij zulke evaluaties moet liggen op de keuze van de doelstellingen die belangrijk zijn, op de meting en realisatie daarvan, en op de evaluatie van de resultaten van de geleverde inspanningen. Dias Sardinha koos voor een afgewogen overzicht van duurzaamheidscores, dat de nadruk legt op de strategisch belangrijke onderwerpen die geëvalueerd moeten worden. Een studie met deze methode onder Portugese bedrijven laat zien dat die op sociaal en milieugebied uiteenlopende prestaties leveren. Ook blijkt een afgewogen overzicht van duurzaamheidscores geschikt voor het omgaan met strategische kwesties op het gebied van duurzaamheid. De categorieën in het model moeten dan wel aangepast worden aan de strategische context waarbinnen een bedrijf opereert.

Mw. I.M. Dias Sardinha: Towards strategic sustainability performance evaluation. A study of Portugese companies. Promotor is prof. dr. L. Reijnders.

donderdag 16 september 10.00 uur

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 – 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl.