Overheidsorganisaties zijn in staat leveranciers te betrekken bij de ontwikkeling van duurzaamheid door publieke inkoop, maar duurzaam inkopen als beleidsinstrument staat nog in de kinderschoenen. Een hardnekkig probleem is dat zowel beleidsmakers als onderzoekers van overheidsbeleid vooral aandacht besteden aan beleidsvorming en niet aan beleidsimplementatie. De prioriteit die topmanagement en budgethouders geven aan duurzaamheid, alsmede de intrinsieke motivatie die zij daarbij al dan niet hebben, zijn een cruciale factor voor succes. Dat concludeert Rob Vluggen, als promovendus verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen. Hij verdedigt op vrijdag 12 maart 2021 om 16.00 uur zijn proefschrift ‘Public sector procurement and sustainability development’ aan de Open Universiteit.

Gebrek aan duurzaamheidskennis

Vluggen onderzocht de inter- en intra organisatorische actoren en factoren die de ontwikkeling van duurzaamheid beïnvloeden binnen organisaties in de publieke sector. Er lijkt een gebrek aan duurzaamheidskennis te zijn binnen publieke organisaties omdat de kennisoverdracht van organisaties die pionier zijn op dit gebied in de praktijk moeizaam verloopt. Terwijl deze kennisdeling tussen partijen en het informeren en opleiden van leveranciers juist belangrijke drijfveren zijn voor het ontwikkelen van duurzaamheid.

Juridische verantwoording boven duurzaamheid

Volgens het onderzoek van Vluggen bemoeilijken ook belangrijke stakeholders, die niet altijd prioriteit geven aan duurzaam inkopen, de duurzaamheidsontwikkeling. Nog een barrière vormen wettelijke beperkingen in relatie tot privacywetgeving en het betrekken van leveranciers in de ontwikkeling van duurzaamheid. Vluggen concludeert tevens dat publieke organisaties in het algemeen en publieke inkopers in het bijzonder nog steeds voornamelijk bezig zijn met juridische verantwoording binnen aanbestedingsprojecten, waarbij prestaties minder belangrijk zijn dan financiën en proces. Er is volgens hem beter inzicht nodig waarom overheden mechanismen blijven gebruiken die niet bijzonder succesvol blijken.

Over Rob Vluggen

Rob Vluggen studeerde facilitymanagement aan Zuyd Hogeschool in Heerlen. Na deze studie trad hij in dienst van de gemeente Amsterdam. Na enkele jaren verruilde hij de hoofdstad voor Limburg waar hij diverse staf- en managementfuncties heeft bekleed binnen zorginstellingen. Gedurende deze periode voltooide hij een masteropleiding aan de Open Universiteit en nam zijn interesse in value chains en supply chains toe, evenals zijn enthousiasme voor duurzaamheid. In 2016 startte hij zijn promotieonderzoek. Vluggen is op dit moment manager informatieontwikkeling en output bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Promotie Rob Vluggene te volgen via www.ou.nl/live.