Promotie ‘Dankbaar afscheid nemen van je oude smartphone’

Hoe krijg je consumenten zover dat ze hun oude mobiele telefoon daadwerkelijk inleveren? Op dit onderwerp promoveert Flora Poppelaars op donderdag 8 oktober aan de TU Delft. Zorgen voor inzamelpunten alleen is onvoldoende. Daarvoor zijn smartphones in meerdere opzichten te kostbaar. Als bedrijven er al bij het ontwerp rekening mee houden hoe consumenten denken en doen, red je smartphones van de vergeet-la en blijven ze langer in de kringloop.

Fabrikanten en leveranciers stoppen heel veel geld in het verleiden van consumenten om een mobiele telefoon aan te schaffen en te gebruiken. Er is veel minder aandacht voor de afdankfase. Voor zover hier aandacht voor is, ligt de focus op technische en zakelijke aspecten zoals het opzetten van inzamelpunten.

Het succes van een kringloopeconomie staat of valt echter met de acceptatie en het gedrag van consumenten. In haar proefschrift gaat Flora Poppelaars in op hoe mensen gestimuleerd kunnen worden om hun mobiele telefoons in te leveren zodat de kring daadwerkelijk gesloten wordt. Dit leidde onder andere tot het formuleren van tien ontwerpprincipes voor dankbaar afdanken.

Het betrekken van de missende schakel, de consument, is de eerste stap. Zij moeten de gewoonte doorbreken om hun telefoon in een la te leggen en actief over het einde van hun product na gaan denken. Ze kunnen wel wat hulp gebruiken om hun smartphone vaarwel te zeggen en om hun goede voornemen ook daadwerkelijk uit te voeren. Zeker bij mobiele telefoons is het immers ook een mentaal en emotioneel afscheid; de telefoon is uitgegroeid tot een verlengstuk met een eigen ‘ziel’. Bedrijven zouden het contact met hun klanten tot de afdankfase moeten verlengen, de band van gebruikers met hun telefoon moeten benutten en hun sociale of zakelijk netwerk erbij betrekken om het inlevergedrag te verbeteren. Want tenslotte staat of valt alles met de ervaring die mensen met het afscheid nemen hebben opgedaan.

De promotie van Flora Poppelaars vindt plaats in de week voorafgaande aan de Nationale Recycling Week voor e-waste, een initiatief van Heel Holland Recyclet om mensen hun elektrische en elektronische apparaten te laten inleveren. Naar schatting van Milieu Centraal verdwijnt nu 10 procent van de kapotte mobiele telefoons in de prullenbak.

Over Flora Poppelaars

Flora Poppelaars verdedigt haar promotieonderzoek aan de TU Delft op 8 oktober 2020. Naast de tien ontwerpprincipes, heeft ze zich ook verdiept in nieuwe verdienmodellen zoals het leasen van telefoons, waar mensen hun apparaat verplicht inleveren. Flora Poppelaars is in 2019 begonnen bij Partners for Innovation als adviseur Circulaire Economie. Flora concentreert zich op gebruikers in een circulaire economie, juist omdat de focus vooral ligt op technische en business aspecten.

Share Button