De productie van ijzer kost veel energie en er wordt veel CO2 uitgestoten. Als onderdeel van een Europees samenwerkingsverband heeft Corus een methode bedacht waardoor de vervuiling en het energieverbruik fors kan worden teruggedrongen. De methode zal tot
2012 in de praktijk worden getest. Als de proef succesvol is, dan komt er een vervolg op grotere schaal. Uiteindelijk is het de bedoeling vanaf 2020 deze technologie op industriële schaal in te voeren.

Corus heeft de kennis en infrastructuur om een dergelijke proefopstelling te realiseren. De opgedane kennis wordt met de samenwerkende Europese staalbedrijven gedeeld. De proef kost in totaal 20 miljoen euro. De Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken dragen elk vijf miljoen euro bij en het consortium van staalbedrijven bijna tien miljoen euro.