Joost van Strien en Chris Feickens ontvangen als eerste in Nederland het BioCyclicVegan keurmerk, voor hun groenteteelt vrij van dierlijke mest. Dit betekent dat zij hun producten officieel ‘biovegan’ mogen noemen. Van Strien en Feickens gebruiken op hun bedrijf Zonnegoed enkel plantaardige meststoffen en halen zo ook in de biologische landbouw alle productiedieren uit de keten.

Klaver en luzerne in plaats van koeienmest

De biologisch dynamische akkerbouwers uit Ens werken sinds 2008 aan deze nieuwe productievorm. ‘In de afgelopen jaren hebben we de bodem ontwikkeld en naar de meest geschikte vorm van plantaardige mest gezocht’. Van Strien en Feickens gebruiken in plaats van dierlijke mest een mengsel van onder meer gras, klaver en luzerne om hun gewassen te laten groeien.

Model voor de toekomst

Vegan groenteteelt kent vooral in Duitsland en Amerika een sterke groei. Voor Joost van Strien kan het in Nederland niet snel genoeg gaan. ‘Het huidige landbouwsysteem kent een grote disbalans. Te veel dieren en een te hoog grondgebruik voor veevoer.’ Ook de biologische landbouw is niet in balans. ‘Zonder input uit de dierhouderij werk je aan een toekomstbestendig landbouwsysteem. Daarbij ploegen wij niet, waardoor de bodem vele malen gezonder blijft dan in de reguliere teelt.’ Dit betekent overigens niet dat er geen dieren op het bedrijf rondlopen. ‘Wormen en bijen zijn ook dieren en onmisbaar voor onze manier van werken. De worm neemt eigenlijk het werk over van zowel de koe als de ploeg’ zegt Feickens.

Groenten? Die zijn toch altijd vegan? Nee dus

In de reguliere en biologische teelt gebruiken akkerbouwers dierenmest om de groenten te voeden. Terwijl het ook zonder kan. Volledig plantaardig voedsel is veel efficiënter te telen en kan met gelijkblijvend areaal de groeiende wereldbevolking blijven voeden. In Nederland hebben we een mestoverschot, maar wereldwijd kennen we een groot mineralentekort. Plantaardige akkerbouw zorgt dat dit tekort veel kleiner wordt en maakt het gebruik van dieren voor ons voedsel overbodig.

Nieuw vegan groentemerk mét officieel stempel

Om zijn visie op plantaardige teelt breed uit te dragen, lanceert Van Strien dit jaar een nieuw vegan groentemerk. Hij gebruikt vanaf dan zijn nieuwe BioCyclicVegan certificering. Zijn biologisch dynamisch (Demeter) keurmerk moet hij inleveren. ‘Vind ik heel jammer. We waren buitengewoon gemotiveerd om binnen de beginselen van de biodynamische landbouw te blijven werken. Helaas verplicht dit principe tot het gebruik van dierlijke mest. Ik denk dat er ruimte zou moeten zijn om ook andere routes te verkennen binnen de BD-landbouw.’ Maar dat hebben ze er graag voor over. ‘Boven alles willen we collega boeren laten zien dat het kan. Biologisch telen op een bodem die in topconditie is, met heerlijk ruikende groene compost – mooier wordt het niet.’