Maandag 27 juni was het officiële startschot van een innovatief project in Culemborg, waarmee de gemeente gelijk een landelijke primeur in handen heeft. Bedrijven van het industrieterrein gaan “niet praten, maar poetsen” in het kader van de circulaire economie. Er wordt wel veel gepraat in Nederland over het sluiten van materiaalkringlopen, maar ook al wil Nederland dan een “circulaire hotspot” zijn, er komen maar weinig concrete projecten van de grond. In Culemborg doen ze het anders: er zitten veel meubelbedrijven en die willen, samen met anderen, kijken naar hoe zij hun plastic afval opnieuw kunnen inzetten als grondstof in hun bedrijfsvoering.

Willemijn Peeters van Ocean Impact ontving maandag als projectleider een bijdrage van de gemeente. Met het plaatsen van zogenoemde ‘Precious Plastic’ machines kunnen Culemborgse bedrijven via een ‘Living Lab’ vrijuit experimenteren met diverse soorten gebruikt plastic, samenstellingen, bewerkingen en toepassingen. De lokaal gerecyclede producten moeten zoveel mogelijk ten goede komen aan de vraag naar producten vanuit de Culemborgse bedrijven zelf. Voor de technische uitvoering maakt dit project dankbaar gebruik van experts en afstudeerders van de TU Delft en Werkzaak.

Afvalverwerker Avri en diverse afvalverwerkers helpen in het opzetten van de infrastructuur er omheen. Ieder jaar eindigt 8 miljoen ton (!) plastic in onze oceanen. Dit is niet alleen een grove verspilling van de voorraad aan materialen die we tot onze beschikking hebben. Het heeft ook een groot verstorend – en vaak dodelijk – effect op natuur, dierenleven en uiteindelijk ook op ons.

Niet alleen vanwege de ‘plastic soep’ die in de oceanen ronddobbert, maar vanwege de microplastics en plastic nanodeeltjes die in het leefmilieu en in voedselketens terechtkomen. Grotere plastic deeltjes kunnen door vissen, vogels en andere dieren voor voedsel worden aangezien en het maag darmkanaal verstoppen met als gevolg een verminderde conditie of zelfs de hongerdood. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Plastic vergaat niet; het valt uiteen in piepkleine deeltjes. In 1 op de 3 vissen zit inmiddels plastic. Zo komt het plastic uiteindelijk vaak ook weer op ons bord terecht en heeft hormoonverstorende-, neurotoxische- en andere nadelige effecten.

Culemborg Circulair begint aan de bron: het voorkomen van plastic vervuiling. Culemborgse bedrijven ontdekken samen wat mogelijk is in termen van plastic vermijden, opnieuw gebruiken, recyclen en producten en processen herontwerpen, zodat ze minder plastic verspillen. Wethouder Joost Reus is erg enthousiast over dit vernieuwende initiatief en vindt het inspirerend hoe de gemeente zo Culemborgse bedrijven kan helpen met innovatief ondernemen, een beter ondernemersklimaat creëert en een voorbeeld kan zijn voor anderen.”. Deze unieke vorm van cocreatie zorgt voor meer betrokkenheid en draagvlak voor een van de meest urgente uitdagingen in de wereld.

Deze actie is het initiatief van Ocean Impact en komt tot stand in nauwe samenwerking met Kring Culemborgse Bedrijven, afvalinzamelaar Avri, Bureau Waardenburg, Gispen en gemeente Culemborg. Andere partijen worden van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Zo zijn zij nog op zoek naar een passende locatie op Industrieterrein Pavijen.