Gedeputeerde staten nodigen ondernemers uit het Midden en Klein Bedrijf en agrarische ondernemers uit voor het congres “de Maatschappelijk Ondernemer in het MKB in Noord-Holland” op 28 februari volgend jaar. Het is dan de bedoeling dat ondernemers ervaringen uitwisselen, de mogelijkheden verkennen rondom maatschappelijk ondernemen en vernemen wat de rol van de provincie kan zijn. Aanwezig op het congres zijn o.a. vertegenwoordigers uit de agrarische sector, retail, dienstverlening en industrie, branche-organisaties en ondernemersverenigingen. Kandidaatstelling van potentiële prijswinnaars in de agrarische sector en/of deelname aan het (kostenloze) congres kan bij Astrid Thunnissen, tel. 023-5143845. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl (klik op nieuws).

Inlichtingen: Eritia van der Mei, bureau Landbouw en Economie, tel. (023) 514 43 32