Zondag 31 januari vindt de première plaats van de documentaire ‘Sea Blind’ met een projectie in de Maassilo te Rotterdam. Aansluitend is er een debat over de regulering van scheepvaartemissies met, voor en door gezaghebbende sprekers uit de industrie, politiek en wetenschap. Negentig procent van alles wat we kopen, bereikt ons per schip. Schepen brengen ons voedsel, kleding, meubels en de nieuwste gadgets. Het grootste schip ter wereld vervoert 19.2000 containers, waar honderdzeventien miljoen paar schoenen in passen. De scheepvaart is tegelijkertijd één van de meest vervuilende, ongereguleerde en gesloten bedrijfstakken wereld. “We lijken wel ‘zeeblind’, stelt wetenschapper en documentairemaakster Bernice Notenboom ‘Hoe groter de containerschepen worden, hoe minder wij over ze weten.”

Ook zien we dat tienduizend jaar oud ijs, dat eeuwenlang de scheepvaart blokkeerde, in een rap tempo smelt waardoor nieuwe routes kunnen ontstaan voor circa honderdduizend schepen op de oceanen. Kortere scheepvaartroutes zijn in het voordeel van de scheepvaart, maar deze schepen veroorzaken een enorme uitstoot. De roetuitstoot kleurt het ijs donker, waardoor de ijskap van Groenland nog sneller zal smelten. Scheepvaart blijft buiten schot, bij alle klimaatmaatregelen en -verdragen. Zolang de uitstoot van de scheepvaart niet wordt gereguleerd nemen de risico’s voor het Arctisch gebied verder toe. Wat betekent deze toename in de scheepvaart voor onze gezondheid en voor het Arctische gebied?

Over ‘Sea Blind’

Het idee voor het maken van de filmdocumentaire is ontstaan tijdens een recente expeditie op de Noordpool van poolreiziger en klimaatjournalist Bernice Notenboom. In het voorjaar van 2014
trachtte Bernice en haar team de bevroren Arctische Oceaan over te skiën – van de Noordpool naar Canada – over een afstand van 800 kilometer. Honderd kilometer voor de Canadese kust werd het team geëvacueerd omdat het Noordpoolijs niet meer betrouwbaar was. Open water is de vijand voor het Arctische gebied, maar voor vervuilende scheepvaart biedt het nieuwe kansen.
Voor ‘Sea Blind’ reist Bernice naar Arctisch Noorwegen, Rusland, Groenland, Canada, Denemarken, Verenigde Staten, Engeland, Rotterdam en Terschelling. Onderweg sprak ze met havenbaronnen, wetenschappers, reders, verladers, olie- en gasingenieurs, milieuorganisaties en scheepvaartdeskundigen.

Notenboom neemt de kijker mee op inspectie met Rijkswaterstaat in de haven van Rotterdam, gaat fijnstof uitstoot monitoren op de Noordzee met het RIVM, brengt een bezoek aan Llyods Register in Engeland en ‘s werelds grootste reder in Denemarken, maar bezoekt ook bewoners van Terschelling die dichtbij de containerscheepvaart leven. Uiteindelijk komt Sea Blind terug bij de consument die nu nog niet kan kiezen met welk schip zijn spullen worden vervoerd. De scheepvaart staat aan de vooravond van een mega transitie. ‘Sea Blind’ brengt een fascinerend, visueel en onbekend verhaal, maar biedt ook mogelijke oplossingen. Tenslotte is de film een remedie voor onze ‘zeeblindheid’, zodat wij ons zich meer bewust worden van de snel veranderende wereld om ons heen.

Sea Blind wordt komende maanden geprojecteerd op containerschepen en terminals in zes havenlocaties. Wie de projectie in de Maassilo wil bijwonen, kan zich inschrijven op www.seablind.org/aanmelden

seablind