“Wie als manager “sustainability” in zijn pakket kreeg, moest tot nog toe uit verschillende bronnen zijn kennis bij elkaar sprokkelen”, zegt Nancy Kamp-Roelands van Ernst & Young. “Vaak deed een manager op basis van ervaring en cursussen de benodigde kennis op voor de functie. Hetzelfde gold voor mensen die zich bezighouden met Sustainability Auditing. De opleiding die we aanbieden, biedt nu een betere theoretische basis. De colleges worden verzorgd door toonaangevende hoogleraren en gastdocenten vanuit de praktijk. Hierdoor blijft de opleiding niet hangen in theoretische, ivoren toren kennis, maar is er direct een combinatie met de praktijk.”

In de opleiding wordt aandacht besteed aan de algemene aspecten, de economische, milieu- en sociale aspecten van organisaties, strategie en beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het management van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de externe verslaggeving daarover. De laatste module gaat over het geven van zekerheid over maatschappelijke verslaggeving en is slechts toegankelijk voor degenen die al deskundigheid op het gebied van de auditing in het algemeen hebben.

De opleiding wordt internationaal opgezet en is daarom ook toegankelijk voor studenten uit het buitenland. De kwaliteit van de opleiding wordt gegarandeerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam.