Vanuit Zweden is het initiatief gekomen om een handleiding te ontwikkelen waarmee organisaties ISO 26000 kunnen implementeren, binnen hun bestaande managementsysteem. Managementsystemen op basis van ISO-normen worden wereldwijd heel veel toegepast. Om met name middelgrote en kleine organisaties te ondersteunen bij het implementeren van ISO 26000, wordt deze handleiding ontwikkeld. Belanghebbenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkeling hiervan.

Er wordt een zogenoemde International Workshop Agreement (IWA) ontwikkeld. Dit is een lichtere versie van een formele internationale norm. Een IWA wordt ook wel een “pre-standard” genoemd. Het document wordt in een verkort traject ontwikkeld. Hierdoor is de input van alle stakeholders, en daarmee breed draagvlak minder geborgd. Het voordeel is wel dat een IWA veel sneller kan worden afgerond dan een volwaardige norm. Er zijn slechts enkele bijeenkomsten gepland.

Aanvulling nationale handleidingen

In principe wordt een IWA niet “geschaduwd” door een nationale commissie zoals dat bij de ontwikkeling van een reguliere norm wel zou gebeuren. Meer informatie over de deelname en registratie als workshop deelnemer kan worden opgevraagd via NEN (zie hieronder). Er wordt expliciet gevraagd om deelnemers die eerder aan ISO 26000 hebben meegewerkt, maar ook om personen met een achtergrond in managementsystemen.

Deze IWA moet als aanvullend worden gezien op nationale handleidingen voor de implementatie van ISO 26000. Ook is het mogelijk dat bij herziening van deze nationale documenten gebruik wordt gemaakt van en inspiratie wordt gevonden in de IWA om deze handleidingen te verbeteren.

Meedoen?

De eerste voorbereidende bijeenkomst voor de IWA is op 21 november in Stockholm (Zweden) en kan ook via webex worden gevolgd.
Deelname is mogelijk voor Nederlandse experts die namens NEN worden genomineerd. Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling kenbaar maken door voor 15 november een mail te sturen naar mm@nen.nl.

Vervolgens kan men zich ook aanmelden bij het Zweedse secretariaat via de link.

Meer informatie

Meer informatie, waaronder het Zweedse projectvoorstel, kan worden opgevraagd via mm@nen.nl en is beschikbaar via de website.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, Consultant managementsystemen), telefoon (015) 2 690 115 of e-mail dick.hortensius@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘MVO’ houdt zich bezig met richtlijnen voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.