PostNL wil alle pakketten en brieven in de Benelux in 2030 uitstootvrij bezorgen in de last-mile. Dit draagt bij aan de ambitieuze doelen om de totale uitstoot significant te verminderen. Daarbij wordt volop ingezet op verduurzaming van gebouwen, een efficiënter netwerk, groene producten en diensten en schone kilometers door elektrificatie. PostNL versnelt zijn inzet op dit gebied en zal in de periode 2022-2024 zo’n € 80 miljoen uitgeven aan de verdere verduurzaming van zijn activiteiten.

Op dit moment wordt al 20% van alle pakketten en brieven uitstootvrij in de last-mile bezorgd. Bij post is dat zelfs 90%, dankzij de bezorging te voet en per fiets. De sortering van post en pakketten vindt plaats in gebouwen die volledig verduurzaamd zijn: bijna 50% van alle elektriciteit die de pakkettensorteercentra nodig hebben wordt door 25.000 zonnepanelen opgewekt. De overige energie wordt duurzaam ingekocht.

CEO Herna Verhagen: ”Als groot logistiek bedrijf kunnen en willen wij een grote bijdrage leveren aan het bereiken van (inter)nationale duurzaamheidsdoelstellingen. Klanten en consumenten mogen van PostNL als de favoriete bezorger van de Benelux verwachten dat wij hierin een voortrekkersrol vervullen. We hebben al veel bereikt in de verduurzaming van onze activiteiten. Om onze doelstellingen te halen versnellen we onze investeringen en werken we nauw samen met partners, leveranciers, de branche en overheden. Daarmee willen we onze leidende positie op het gebied van verduurzaming in de logistieke sector verder versterken.”

Duurzame brandstoffen

PostNL rijdt steeds meer kilometers op duurzame brandstoffen. Deze zomer is de transitie naar hernieuwbare diesel (HVO100) en biogas gestart. Inmiddels rijden er al meer dan 300 bussen en meer dan 100 vrachtwagens op HVO100. Daarnaast zijn er ook nog eens bijna 100 andere vrachtwagens die deels op Bio-LNG rijden. Nu rijdt meer dan 30% van het groot transport op alternatieve brandstoffen; in 2030 zal dat 90% zijn.

Vanaf 2022 netto nul CO2-bezorging

Voor realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen wordt samen met de logistieke sector en netwerkleveranciers hard gewerkt aan de noodzakelijke verdere ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en alternatieve brandstoffen. Zo moet er bijvoorbeeld voldoende laadinfrastructuur komen voor de elektrische voertuigen. Tot het wagenpark volledig elektrisch is, compenseert PostNL de resterende CO₂-uitstoot voor het eigen vervoer en voor de bezorgpartners die voor PostNL bezorgen. Daarmee brengt PostNL haar voetafdruk terug tot netto-nul. Dit is onderdeel van de 10 stappen die PostNL neemt om zijn bezorging te verduurzamen.

De grootste bijdrage in de beoogde CO2-reductie in de last-mile komt uit het vervangen van dieselvoertuigen door elektrische voertuigen. Op dit moment worden er al rond de 1.300 elektrische voertuigen, groot en klein, bij de bezorging ingezet. Dit aantal zal de komende jaren fors groeien. Daarnaast leidt het combineren van nieuwe bezorgingen met retouren tot een reductie van het aantal kilometers. Een deel komt voort uit groene producten en slimmere verpakkingen waardoor er minder lucht wordt vervoerd.

Versnelling van inzet voor duurzaamheid

In totaal verwacht PostNL in de periode 2022-2024 € 80 miljoen te besteden aan investeringen en operationele uitgaven voor duurzaamheid. Dit bedrag wordt onder andere besteed aan de vervanging van diesel door alternatieve brandstoffen, de meerkosten uit elektrificatie van het transport, het aanleggen van laadinfrastructuur en zonnepanelen. Deze uitgaven zijn onderdeel van de financiële projecties die op 9 augustus bekend zijn gemaakt.