Als zelfstandig havenbedrijf ondersteunt Port of Den Helder de scheepvaart op de Noordzee die actief is rond offshore energiewinning en -opwekking. Maar in het licht van de energietransitie ziet Port of Den Helder een groenere toekomst voor zich. Samen met energieleverancier ENGIE maken zij deze ambities waar.

Aan het begin van de samenwerking is een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld, waarin het verduurzamingspad van Port of Den Helder is uitgestippeld. Vervolgens is als eerste de inkoop van 100% groene stroom gerealiseerd. ENGIE biedt hierbij ondersteuning voor budgetbewaking en kostenoptimalisatie door te adviseren over energie-inkoop en -belastingen. Het advies van ENGIE heeft dan ook geleid tot besparingen: 9% op de energie-inkoop voor 2021 en 29% op de energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE).

Om de haven verder klaar te stomen voor een groene toekomst, wordt ook de haveninfrastructuur onder handen genomen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanleg van 19 walstroominstallaties, die ENGIE recent verzorgde. Kees Turnhout, Hoofd Infrastructuur & Ruimte bij Port of Den Helder: “Deze initiatieven worden verwelkomd door onze klanten, die op zoek zijn naar manieren om hun CO2-footprint zo klein mogelijk te maken, én door omwonenden, aangezien walstroom bijvoorbeeld voor significant minder geluidsoverlast en uitstoot van fijnstof leidt, omdat schepen hun dieselmotoren niet hoeven te laten draaien wanneer ze aangemeerd zijn.”

Een groene haven die draait op waterstof

Port of Den Helder ziet waterstof als essentieel onderdeel van een succesvolle energietransitie. Daarom werkt ENGIE samen met enkele consortiumpartners van Port of Den Helder aan een uniek pilotproject in de haven: een waterstofproductie en -tankstation. “Dit project is uniek in de zin dat de totale keten binnen de scope valt”, zegt Turnhout. “ENGIE wekt elektriciteit op met Helderse zonne-energie en produceert hier vervolgens waterstof mee met behulp van een elektrolyser. Vervolgens wordt het via het tankstation gedistribueerd voor zowel wegverkeer als maritiem gebruik – een unicum. Helemaal omdat er ook daadwerkelijk testvaartuigen op waterstof zullen varen.” Ook Jacoba Bolderheij, directeur van Port of Den Helder, is enthousiast over dit aansprekende project en ziet dit als een eerste stap richting de belangrijke rol die de haven zal gaan vervullen in het waterstofsysteem van Nederland.

Lees hier het hele verhaal over de samenwerking tussen Port of Den Helder en ENGIE.