Een steenkoolketen met aandacht voor arbeidsomstandigheden, milieu en mensenrechten. Met dat doel voor ogen tekenden Nederland en Colombia vandaag een samenwerkingsovereenkomst, tijdens een gezamenlijk georganiseerde steenkolenconferentie in Den Haag. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): “Als steenkoolimporteur heeft Nederland een duidelijke verantwoordelijkheid voor de situatie in de mijnen. Samen met Colombia kijken we naar de problemen die ontstaan bij de productie van steenkool en hoe we die samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en omwonenden kunnen oplossen.”

De overeenkomst houdt in dat Colombia en Nederland elkaar helpen bij het implementeren van internationale afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en technisch gaan samenwerken op het gebied van watermanagement, milieu en het verbeteren van de relatie tussen lokale gemeenschappen en mijnbouwbedrijven. Ploumen: “Deze samenwerking toont aan dat Colombia serieus werk maakt van het verbeteren van de hele steenkolenketen. De problemen zijn significant, maar niet onoplosbaar. Het belangrijkste is dat alle partijen met elkaar blijven praten. En dat is precies wat vandaag uitgebreid is gebeurd.”

Nederland heeft het vooraanstaande Institute for Human Rights and Business gevraagd onderzoek te doen naar de impact van de mijnbouwsector op lokale gemeenschappen. Met de resultaten kunnen mijnbouwbedrijven aan de slag om concrete verbeteringen te realiseren. Ook reist het Nederlandse Nationale Contactpunt voor de OESO richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten op verzoek van Colombia dit najaar naar het land om collega’s te adviseren op het gebied van MVO.

De overeenkomst werd aan Colombiaanse zijde getekend door Maria Isabel Ulloa, vice-minister voor Mijnbouw: “Colombia continues to work intensively for an organized, formal and productive mining sector. We have already come a long way from what we used to be 10 years ago, both as a country and as a sector. While there are many challenges that still lay ahead, the Colombian government is fully committed to having a strong and responsible mining sector that benefits the country as a whole and helps local communities develop. International cooperation is vital for our efforts to achieve this purpose. This MoU with the Netherlands is one of those tools we want to use to strengthen our commitment to best practices in the Colombian mining sector.”

Tijdens de steenkolenconferentie stond een verantwoorde steenkoolsector centraal. Alle betrokkenen in de keten waren aanwezig: mijnbouwbedrijven, energiebedrijven, havens, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Minister Ploumen is trots hoe ver de partijen zijn gekomen: “Deze conferentie is een doorbraak. Het in alle openheid bespreken van de vele lastige aspecten vergt van alle aanwezigen een zelfkritische blik, maar ook vertrouwen in elkaars intenties. En dat eerste vertrouwen is dus aanwezig. De partijen zijn er nog lang niet uit, maar belangrijke stappen zijn gezet.”

Volgens Ploumen was er tijdens de conferentie niet alleen aandacht voor toekomstige verbeteringen in de steenkoolketen, maar werd ook stil gestaan bij gebeurtenissen in het verleden: “Het gewelddadige conflict in Colombia heeft ook in de mijnbouwregio diepe wonden geslagen. Voor duurzame verandering is nodig dat ook hier aandacht voor is. Nederland blijft met alle partijen in gesprek om een dialoog op gang te brengen, zodat alle getroffenen eindelijk een streep onder het verleden kunnen zetten.” Nederland heeft het in Colombia gevestigde VN Mensenrechtenkantoor UNHCHR gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen naar de positie van slachtoffers in mijnbouwgebied Cesar en de mogelijkheden voor een dialoog tussen mijnbouwbedrijven en slachtoffers in kaart te brengen.

Minister Ploumen zet zich al langere tijd in om de situatie rond de Colombiaanse kolenmijnen te verbeteren. Afgelopen najaar sloot zij een steenkolenconvenant met Nederlandse energiebedrijven om de sociale en milieuomstandigheden in steenkoolmijnen te verbeteren. Ook bracht zij in november vorig jaar een bezoek aan de mijnbouwregio Cesar in Colombia, samen met Nederlandse energiebedrijven en maatschappelijke organisaties.