Minister Ploumen gaat in een brief, mede namens de minister van Economische Zaken, in op vragen die de Kamer heeft gesteld tijdens het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO IMVO) van 31 mei 2017 en op een drietal moties.

In de brief wordt ingegaan op:

  • Voortgang IMVO-convenanten
  • SER-evaluatie IMVO-convenanten
  • IMVO-wetgeving andere landen
  • Inspanningen NCP ten aanzien van MKB
  • Inzet in Colombia
  • Cacao
  • Palmolie
  • Leefbaar Loon binnen inkoopbeleid
  • Inzet op andere mineralen dan tin, tantaal, wolfraam en goud