Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) neemt op donderdag 26 juni deel aan het OESO Global Forum in Parijs. Daar zal zij haar internationale collegaministers oproepen om bedrijven actiever aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ploumen: ‘Internationale bedrijven letten gelukkig steeds scherper op zaken als arbeidsrechten, veiligheid en leefomstandigheden in hun eigen onderneming en in hun productieketen. Maar die ontwikkeling kan en moet nog veel sterker worden. De overheid heeft daarbij een rol te spelen, door kennis te delen, ideeën aan te dragen en relevante spelers met elkaar in contact te brengen.’